Mobiele menu

Helping Heroes

Projectomschrijving

De MDT-reis

Helping-Heroes heeft als doel jongeren te motiveren het beste uit zichzelf te halen door zich in te zetten voor maatschappelijke en goede doelen organisaties. Deze MDT heeft een speciale Virtual MDT variant voor jongeren met de chronische ziekte ME/CVS (myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom). Zij volgen een online-MDT.

De reis start altijd met een gezamenlijke bijeenkomst waar de jongeren met hun begeleider bespreken wat ze in hun MDT-project gaan doen. Zij kiezen in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers een thema en opdrachten die het best bij hen passen.

Wordt het een activiteit met dieren of toch liever iets met mensen? Iets met veiligheid, of duurzaamheid? Ook kunnen de jongeren in de zomervakantie meedoen met de Dance Talent Classes en de Kunst & Cultuurgroep. Om een dansworkshop te volgen bijvoorbeeld, of te leren fotograferen. Dan gaan ze op pad.

De MDT’ers doen verslag van hun ervaringen via foto’s en filmpjes en werken daarbij nauw samen met de deelnemende jongeren met ME/CVS. Die plaatsen hun content op de websites van hun doe-plek en delen dit ook via social media-kanalen als Youtube en Instagram. Alle jongeren krijgen gedurende het hele traject ondersteuning van een vaste begeleider via een gesprek, Whatsapp of een videocall.

De jongeren sluiten hun MDT-reis af met een certificaat, een multimediaal verslag, een documentaire over hun MDT, of een eindvoorstelling voor de Talent Classes en Kunst & Cultuur groep.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen directe waardering voor hun inzet en leren omgaan met allerlei mensen van andere generaties of afkomst. Zo verruimen zij hun blikveld. Dat geldt extra voor de MDT’ers met ME/CVS. Door hun ziekte dreigt voor hen vaak het isolement. Deze MDT laat deze jongeren ervaren dat ook zij de ‘Helping Heroes’ van onze samenleving kunnen ondersteunen en hun inzet ertoe doet. Goed voor hun zelfvertrouwen en hun weerbaarheid! Deelnemende jongeren kunnen een vrijwilligersvergoeding tot € 100,- krijgen en maken een kans op een maatschappelijke stage in het buitenland.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door met deze MDT mee te doen krijgen goede doelen de kans hun voordeel te doen met de inzet en input van jongeren. Zo kunnen de online vaardigheden die de ME/CVS-jongeren meebrengen hen helpen om hun online strategie te verbeteren. Daardoor zij meer bezoekers en meer donateurs krijgen. Daarnaast werken jongeren met en zonder beperking tijdens hun MDT-reis nauw samen om het goede doel te steunen. Dat vergroot het begrip voor elkaars wereld en geeft ME/CVS-jongeren de ervaring dat zij net als iedereen optimaal kunnen meedoen in de samenleving.

Doelgroep

Scholieren (mbo, havo, vwo) van 15-21 jaar, jongeren van 15-21 jaar, niet schoolgaand en zonder startkwalificatie, jongeren van 15-27 jaar met een chronische ziekte (ME/CVS)

Regio

Het Gooi en Vechtstreek, Utrecht

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Verbindend in diversiteit, spreiding en schaalbaarheid. Binnen het Helping Heroes gaan we jongeren motiveren het beste uit zichzelf te halen. Centraal in het traject staat het ondersteunen van een brede groep aan goede doelen en maatschappelijke organisaties door het hele land waar alle jongeren mee in aanraking komen. Op hun eigen manier, met hun eigen talent gaan ze vrijwilligersorganisaties ontmoeten, helpen op bijzondere plekken en zo leren waar hun talent en intrinsieke motivatie ligt. Om zo de beste afwegingen voor hun eigen toekomst te kunnen maken. Met inhoudelijke begeleiding en coaching gericht op toekomst ontwikkeling. Doordat jongeren zelf het raamwerk voor het plan hebben opgezet, is er optimale aansluiting bij de doelgroep en is flexibele invulling voor elke deelnemer gegarandeerd. Lange of kortdurende intensieve trajecten. Dit zal de motivatie sterk verhogen en uitval tegengaan. Een grote diversiteit aan groepen jongeren qua leeftijd, geografische spreiding, sociaal maatschappelijke achtergrond en gezondheidssituatie zorgt voor optimale diversiteit in het project. Door met de jongeren op stap te gaan naar de goede doelen in heel het land, is er veel tijd voor interactie en halen we de jongeren uit hun vaste omgeving om nieuwe ervaringen op te doen. Dat daarbij enorm leuke goede doelen (gebaseerd op de voorkeuren van de jongere zelf) geholpen worden is een extra bonus. De contacten met de vrijwilligers ter plaatse zullen helpen om hun horizon te verbreden. Er zijn 3 instroom doelgroepen; Scholieren, Jongeren met de Chronische ziekte ME/CVS en de verplichtende variant voor jongeren vanuit de participatiewet. Deze doelgroepen gaan elkaar ontmoeten en elkaar helpen tijdens het project. Er zijn trajecten Het reguliere traject (deels) onder schooltijd, 8 uur per week of per 2 weken, gedurende 3 - 6 maanden. Het verplichtende traject, 20-30 uur per week gedurende 1 maand. Het Summer Talent Class traject, 30 uur per week gedurende 3 weken in de zomervakantie Het intensieve begeleidingstraject (jongeren met ME/CVS) een grotendeels online variant, 4-8 uur per week en maximaal 6 maanden. Zo is er voor elke jongere een MDT traject, afgestemd op zijn/haar motivatie en mogelijkheden binnen de kwalitatieve kaders van ons project. De verschillende onderdelen zijn in de toekomst relatief gemakkelijk op te schalen naar grotere instroom danwel verspreiding over meerdere regio's.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004045
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Blokpoel
Verantwoordelijke organisatie:
JenM Group