Mobiele menu

HepaPuff, an innovative handheld heparin nebuliser to prevent infection with SARS-CoV-2 and new emerging respiratory viruses.

Projectomschrijving

(Hepa)Pufje tegen nieuwe virus pandemieën

Onderzoekers van het Amsterdam UMC en UvA gaan samen met het bedrijf Medspray een Heparine handvernevelaar ontwikkelen die niet alleen beschermt tegen coronavirussen maar ook andere virale luchtweginfecties. Hierbij combineren ze een innovatieve handvernevelaar gebaseerd op nanotech-membraan chip technology met een breed spectrum virus-inhibitor. De vernevelaar zal niet alleen getest worden op in vitro modellen maar ook in gezonde vrijwilligers in een gecontroleerde omgeving. Omdat gebruik gemaakt wordt van klinisch goedgekeurde inhibitors en een bestaande nieuwe techniek kan de zogenaamde HepaPuff na voltooiing van het project snel op de markt gebracht worden. HepaPuff zal een toegankelijke en betaalbare preventie methode zijn tegen SARS-CoV-2 varianten en mogelijke nieuwe virus pandemieën.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er is grote behoefte aan efficiënte methoden die beschermen tegen nieuwe varianten van SARS-CoV-2 en volgende virus pandemieën. Dit interdisciplinaire consortium zal hun recente innovatieve ontdekkingen combineren tot een eenvoudige Heparine hand-vernevelaar die niet alleen beschermt tegen coronavirussen maar ook andere virale luchtweginfecties. De Amsterdam UMC partner heeft in een vrijwilligersstudie aangetoond dat Heparine-derivaten zeer effectief zijn in het blokkeren van SARS-CoV-2 infecties. De UvA partner heeft samen met het bedrijf Medspray een innovatieve hand-vernevelaar ontwikkeld op grond van nanotech-chiptechnologie. Het doel van dit project is deze sleuteltechnologieën verder te ontwikkelen tot een heparine hand-vernevelaar. Verspreiding van de heparine-derivaten door de vernevelaar alsook de mate van bescherming zullen worden onderzocht in klinische studies met gezonde vrijwilligers tegen SARS-CoV-2 en andere luchtweginfecties. Door gebruik te maken van klinisch goedgekeurde heparine-derivaten en de ontwikkelde vernevelaar techniek verwachten we onze Heparine hand-vernevelaar verder te kunnen ontwikkelen tot gebruik in de kliniek. Sleutelstakeholders worden bij het project betrokken, waaronder medische specialisten, patiëntenorganisaties van kwetsbare individuen alsmede ook industriële partners voor het ontwikkelen van de Heparine hand-vernevelaar als toegankelijke en betaalbare preventie methode tegen SARS-CoV-2 varianten en mogelijke nieuwe viruspandemieën.

Kenmerken

Projectnummer:
10430172210001
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T.B.H. Geijtenbeek
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC