Mobiele menu

Hersenwijze generaties: het stimuleren van een hersengezonde leefstijl voor jong en oud

De meeste mensen weten niet dat je de kans op dementie kan verkleinen door gezonder te gaan leven. Programma’s die bewustwording proberen te vergroten richten zich vaak op ouderen maar lopen er tegenaan dat ze vooral mensen bereiken die al gezond leven. Dit project doet dit anders door zich te richten op onze jongste generaties: basisschoolleerlingen. Via deze persoonlijke benadering van kinderen verwachten we ook (groot)ouders te bereiken die anders niet bereikt worden door gezondheidsvoorlichting.

Doel

Het doel van het project is basisschoolleerlingen en hun (groot)ouders meer bewust te maken van de relatie tussen een gezonde leefstijl en de hersengezondheid en ze te motiveren tot een hersengezondere leefstijl. Het project zal worden geëvalueerd om zo werkbare en minder werkbare elementen te identificeren en verdere implementatie in de toekomst te faciliteren. 

Aanpak/werkwijze

Leerkrachten ontvangen een train-de-trainer workshop van de onderzoeker. Voor kinderen (groep 7-8) start het project met een “opleiding tot hersencoach” door de leerkracht in de klas. Hiervoor krijgen kinderen een interactieve les over hersengezondheid, gebruikmakend van didactisch lesmateriaal dat binnen dit project ontwikkeld wordt, zoals animatie-video’s, spellen en een quiz over hersengezondheid. Kinderen krijgen vervolgens zelf een belangrijke rol in het (op speelse manier) voorlichten en activeren van de (groot)ouders. Het project wordt geëvalueerd door middel van vragenlijsten en focus groep interviews. 

Samenwerkingspartners

Tijdens het project wordt nauw samengewerkt met de drie basisscholen waarop dit project wordt uitgevoerd. Partners in het project zijn Alzheimer Nederland, de Hersenstichting en de GGD Zuid-Limburg. Zij hebben een adviserende rol over de werving van de scholen, het ontwikkelen van het lesmateriaal, de uitvoer en evaluatie van het project en mogelijkheden voor verdere implementatie na afronding. 

(Verwachte) resultaten

Met dit project beogen we kennis over en motivatie voor een hersengezonde leefstijl te vergroten bij zowel basisschoolleerlingen als hun (groot)ouders. Daarnaast willen we na afloop van dit project lesmateriaal kunnen opleveren dat verder gebruikt kan worden op scholen. Het ultieme doel van dit project is het terugbrengen van het aantal mensen met dementie (en aandoeningen met overlappende risicofactoren) in de toekomst door het bevorderen van de gezondheid in de samenleving. Hiermee hopen we bij te dragen aan het verlagen van zorgkosten en ziektelast in de samenleving. 

Kenmerken

Projectnummer:
05550032310009
Looptijd: 20%
Looptijd: 20 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.S. Heger PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University