Mobiele menu

Herstel in Beweging: Lichaamsgerichte groepen voor trauma-gerelateerde psychiatrische problemen.

De gevolgen van psychotrauma uiten zich in diverse psychische problemen, zoals posttraumatische stressstoornis en depressie maar ook in fysieke klachten, zoals prikkelbaarheid, hoofdpijn en slapeloosheid. Lichaamsgerichte therapie, specifiek psychomotorische therapie (PMT), is vaak effectief bij het aanpakken van deze klachten. PMT kan kosteneffectief in groepssessies worden aangeboden en heeft nauwelijks bijwerkingen. Helaas is PMT nog beperkt beschikbaar. Dit project heeft als doel PMT in een vroeg stadium te implementeren binnen gespecialiseerde ggz-instellingen, zodat landelijk de toegang tot PMT wordt vergroot.

Doel

In samenwerking met 3 ggz-instellingen, 2 hogescholen en het UMC Utrecht willen we PMT-groepen voor traumagerelateerde problemen eerder toepassen. We zullen een praktisch aanbod voor groepsgewijze PMT maken en die vervolgens samen met ervaringsdeskundigen evalueren en verbeteren. Zo willen we het landelijke aanbod voor PMT verbeteren en mensen met trauma eerder en beter helpen.

Aanpak

We zullen de ontwikkelde PMT sessies in zogenaamde 'herstel in beweging'-groepen op de verschillende locaties starten. Het voorgestelde actieonderzoek zal 4 stappen doorlopen:

 1. Het harmoniseren van het aanbod voor PMT.
 2. Eenvoudige indicatiestelling ontwikkelen waarin deelname mede gebaseerd is op de wensen en inschatting van de deelnemer.
 3. Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de groepen, met een cyclus van verbetering samen met ervaringsdeskundigen.

Beschikbaar maken van draaiboeken en instructiefilmpjes voor landelijke implementatie van deze groepen.

Samenwerkingspartners

Deze implementatiestudie omvat een brede samenwerking van experts, waaronder:

 • PMT-therapeuten uit vier behandelcentra zorgen voor de nodige expertise en brengen praktische en theoretische kennis van PMT in, ondersteund door onderzoek naar de effectiviteit van PMT bij trauma.
 • Behandelperspectief word geboden door psychiaters en klinisch psychologen.
 • De kwalitatieve evaluatie en het gebruik van ervaringsdeskundigheid worden geleid door het team van het Onderzoekscentrum voor Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, die dit aspect van de implementatie superviseren.
 • Ervaringsdeskundigheid komt van vertegenwoordigers uit de Vroegkinderlijk Trauma Adviesgroep (VTA) en Vereniging Caleidoscoop.

Verwachte resultaten

Met dit project streven we naar het volgende.

 • Uitwisseling van 'best practices' in lichaamsgerichte interventies door samenwerking.
 • Leer- en ontwikkelmogelijkheden tussen professionals en ervaringsdeskundigen op het gebied van trauma.
 • Vergroten van het toegankelijke PMT-therapieaanbod, waardoor wachttijden voor deelnemers verkorten.
 • Meer lichaamsgerichte behandelingen binnen de ggz als aanvullende therapievorm.
 • Potentiële verkorting van behandeltrajecten en minder gebruik van zorg.
 • Kostenbesparing mogelijk door groepstherapie.
 • Samenwerking en kennisuitwisseling tussen de praktijk, onderwijsinstellingen en ervaringsdeskundigen.
Afbeelding
Herstel in beweging

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310030
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.P.M. Boks MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht