Mobiele menu

Herstelhotel Weert.

Projectomschrijving

In de verdiepingsregio Limburg is sinds 2017 in Weert (Midden-Limburg) een Herstelhotel gestart. Het Herstelhotel is een plek voor mensen in psychische nood om even tot rust te komen zodat een crisis of een opname in een ggz-instelling voorkomen kan worden. Het Herstelhotel wordt gerund door ervaringswerkers en vrijwilligers. In het eerste ontwikkeljaar ontving het Herstelhotel gasten die bekend waren bij Vincent van Gogh binnen Fact of IHT.

Doel

In voorliggend project wordt het Herstelhotel doorontwikkeld zodat álle inwoners van regio Weert gebruik kunnen maken van het Herstelhotel. Dit past binnen bouwsteen 8 ‘Passende ondersteuning, zorg en straf’ in relatie tot de bouwstenen 1 en 2 (inbreng van mensen zelf / preventie en levensstructuur).

Verwacht resultaat

Op deze manier kan het Herstelhotel als laagdrempelige time-out voorziening gaan bijdragen aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dit in nauwe samenwerking met alle partners en een passende financiering vanaf 2019.

Resultaten

In 2018 heeft Herstelhotel Weert zich met behulp van ZonMW kunnen doorontwikkelen naar een plek die laagdrempelig beschikbaar is voor inwoners van de regio. Inwoners blijken ook zonder tussenkomst en/of advies van hulpverleners in staat om een naderende crisis te herkennen en willen zelf graag actief bijdragen aan behoud en/of hervinden van hun balans.

Tevens is het Herstelhuis ook bij niet-ggz partners in de keten zichtbaar geworden als mogelijke plek voor mensen om een crisis te kunnen voorkomen. Voor 50 % van de gasten/bezoekers heeft
het Herstelhotel een crisis kunnen voorkomen. Andere gasten/bezoekers geven aan dat ze (en een enkele keer hun mantelzorger) rust, kracht en/of veiligheid vonden. Het Herstelhotel is onderdeel geworden van de Sluitende aanpak personen met verward gedrag Midden-Limburg. De essentie van
dit plan is dat bestaande voorzieningen passend gemaakt worden.

Vervolg

In 2019 onderzoeken we of en hoe het Herstelhotel ook voor mensen met verward gedrag passend gemaakt kan worden. Hierbij wordt er ook gefocust op mensen die nauwelijks zelf om hulp vragen en waarbij in samenwerking met netwerkpartners wordt nagedacht over een plek in het Herstelhotel.
Voor meer informatie, zie 638075006

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In 2018 heeft Herstelhotel Weert zich met behulp van ZonMW kunnen doorontwikkelen naar een plek die laagdrempelig beschikbaar is voor inwoners van de regio. Inwoners blijken ook zonder tussenkomst en/of advies van hulpverleners in staat om een naderende crisis te herkennen en willen zelf graag actief bijdragen aan behoud en/of hervinden van hun balans.
Tevens is het Herstelhuis ook bij niet-GGZ partners in de keten zichtbaar geworden als mogelijke plek voor mensen om een crisis te kunnen voorkomen. Voor 50 % van de gasten/bezoekers heeft het Herstelhotel een crisis kunnen voorkomen. Andere gasten/bezoekers geven aan dat ze (en een enkele keer hun mantelzorger) rust, kracht en/of veiligheid vonden.
Het Herstelhotel is onderdeel geworden van de Sluitende aanpak personen met verward gedrag Midden-Limburg. De essentie van dit plan is dat bestaande voorzieningen passend gemaakt worden. In 2019 onderzoeken we of en hoe het Herstelhotel ook voor mensen met verward gedrag passend gemaakt kan worden.

Samenvatting van de aanvraag

In verdiepingsregio Limburg -in Weert in Midden-Limburg- is sinds vorig jaar een Herstelhotel gestart. Het Herstelhotel is een plek voor mensen in psychische nood om even tot rust te komen zodat een crisis of een opname in een ggz-instelling voorkomen kan worden. Het Herstelhotel wordt gerund door ervaringswerkers en vrijwilligers. In het eerste ontwikkeljaar ontving het Herstelhotel gasten die bekend waren bij Vincent van Gogh binnen Fact of IHT. Dit om in de ontwikkeling alle zorgvuldigheid en veiligheid te betrachten die bij een dergelijke innovatie passen. In voorliggend project wordt het Herstelhotel doorontwikkeld zodat álle inwoners van regio Weert gebruik kunnen maken van het Herstelhotel. Dit past binnen bouwsteen 8 “Passende ondersteuning, zorg en straf” in relatie tot de bouwstenen 1 en 2 (inbreng van mensen zelf / preventie en levensstructuur). Op deze manier kan het Herstelhotel als laagdrempelige time-out voorziening gaan bijdragen aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dit in nauwe samenwerking met alle partners en een passende financiering vanaf 2019.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.C. Moonen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH)