Mobiele menu

Het aanbod van zorg en welzijn in de stad Utrecht sluit aan op het dagelijks leven van mensen met dementie die thuis wonen.

Projectomschrijving

In de stad Utrecht hebben praktijkprofessionals elkaar gevonden in een gezamenlijke opgave; beter aansluiten op dat wat nodig is in het dagelijks leven van mensen met dementie, thuis en in de wijk. 

In een ontwikkelwerkplaats gaan we met 8 verschillende praktijkwerkers (zorg én welzijn) en een actieonderzoeker van de Hogeschool Utrecht vanaf september verschillende cycli doorlopen. De profesasionals zijn co-onderzoekers en gaan dingen uitproberen en ontwerpen in hun eigen praktijk.

De interprofessionele samenwerking in deze werkplaats starten we met nieuwe vragen en een andere wijze van kijken en spreken. Dat zal de gesprekken met burgers met geheugenproblermatiek en mensen met dementie en hun naasten beinvloeden. Die verhalen gaan ons vertellen wat er nodig is 'tussen' aanbod en instanties in. Zijn we in staat om te begeleiden van gezonde weerstand tot acceptatie en overgangen te vergemakkelijken door warme overdrachten? Wat betekent dat voor de samenwerking en voor ons aanbod?

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Al een aantal jaar leeft bij een aantal partners in het netwerk van de stad Utrecht, de wens om een samenhangende en toegankelijke informatievoorziening te maken voor mensen met dementie,hun naasten en professionals. De landelijke dementiestrategie van VWS stelt dat het netwerk uiterlijk 2025 een informatievoorziening zou moeten hebben. Met de ZonMw subsidie Fase I hebben we in 2021 eerst de werkwijze van de stuurgroep van het netwerk geëvalueerd en een gemeenschappelijk thema verkent met professionals uit de praktijk. De wens voor een informatievoorziening bleef maar we realiseerden ons dat we het belangrijker vinden om het proces te doorlopen dat vooraf gaat aan zo'n resulaat. In aanloop naar Fase II en III hebben we twee bijeenkomsten gehad met veel meer partners dan ooit daarvoor, uit alle domeinen. Vroegsignalering bleek een gezamenlijk thema. We vroegen ons af 'doen we wel het goede' en 'weten we wel wat er speelt in het dagelijks leven van mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen'? Wat er in de twee bijeenkomsten is besproken verschuift het vraagstuk nog meer naar voren in de klantreis. Alvorens een samenhangend aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning te kunnen realiseren en die te communiceren in een website of op een andere wijze, lijkt het meer van belang om te weten of het aanbod aansluit op het dagelijks leven van mensen met dementie. De mensen met dementie worden gehoord door betrokken professionals en er is sprake van zinvolle samenwerking. Maar we vragen het de mensen zelf niet omdat we denken dat het niet (meer) goed kan of moeilijk te organiseren is. De titel van dit project luidt: Het aanbod van zorg en welzijn in de stad Utrecht sluit aan op het dagelijks leven van mensen met dementie die thuis wonen. Wat we gaan doen in dit project is verhalen over het dagelijks leven van mensen met (beginnende) dementie in beeld brengen. Zodat we het aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning beter daarop afstemmen. We kunnen ontdekken waar verbeteringen in de klantreis gewenst zijn en wat we moeten veranderen om dat te bereiken. Het proces resultaat van dit project is een paradigma verschuiving; van professional naar iemand met dementie, van aanbod naar vraag. Zodat het huidige aanbod en de toekomstige keuze voor (nieuw) aanbod meebeweegt in de klantreis, onafhankelijk van de aanbieder, dat het aanbod past bij het dagelijks leven en behoefte van iemand met dementie. Het andere proces resultaat is dat de interprofessionele samenwerking zal verbeteren en daarmee zal ook het lerend vermogen worden versterkt. Met een slot event willen we alle betrokkenen in het dementielandschap bereiken, kennis vergroten en resultaten delen. Het product/ontwerp resultaat kan een Visual zijn/worden van de interprofessionele samenwerking, dat de basis is van wat we doen en waar we op door willen bouwen. Het kan ook zijn dat het een onderdeel is van de informatievoorziening dat we willen ontwerpen of bouwen. Dat dit nog open staat past in ons beeld bij het actie onderzoek; gaandeweg ontvouwt wat er nodig is en in belangrijke mate bijdraagt aan het dagelijks leven van mensen met (beginnende) dementie. De beweging die in aanloop van de aanvraag van dit project in gang is gezet heeft een positieve uitwerking op de netwerk ontwikkeling in brede zin. Met dit project willen we de governance van de stuurgroep maar vooral het gehele netwerk van alle betrokkenen bij dementie verder versterken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
Hinfelaar
Verantwoordelijke organisatie:
U Centraal