Mobiele menu

Het beheersbaar maken van de effecten van klimaatverandering op allergie: van pollen tot patiënt integraal in beeld

Projectomschrijving

In dit onderzoeksproject hopen de onderzoekers erachter te komen wat de ziektelast van pollen is, rekening houdend met klimaat-gerelateerde factoren. Ook willen zij weten hoe een betrouwbare, ruimtelijke pollenverwachting gemaakt kan worden en hoe polleninformatie het beste aangeboden kan worden aan hooikoortspatiënten. Daarnaast wordt er gekeken welke bomen allergeen zijn en welke niet. Deze informatie is belangrijk voor de vergroening van steden.

Aanleiding

Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft gedurende zijn leven last van allergische rhinitis (hooikoorts) en wordt daardoor gehinderd in het dagelijks functioneren. Pollen in de lucht zijn een belangrijke veroorzaker van allergische rhinitis en klimaatverandering heeft invloed op het voorkomen van pollen in de lucht. Het tijdig innemen van medicatie is belangrijk om de symptomen van allergische rhinitis te voorkomen. Hierbij is goede informatievoorziening aan patiënten erg belangrijk. Een cruciaal onderdeel hierin is een betrouwbare pollenverwachting.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het beter beheersbaar maken van de effecten van klimaatverandering op allergie door de kennis en tools te ontwikkelen die:

1) pollenconcentraties en gerelateerde ziektelast kunnen analyseren en voorspellen;
2) die handelingsperspectieven bieden om de ziektelast van pollenblootstelling te reduceren bij een veranderd klimaat.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is onderverdeeld in 5 werkpakketten:

  1. Opstellen van modellen voor karakteristieken van het pollenseizoen
  2. Opstellen van bio-meteorologische modellen om pollenconcentratie te voorspellen
  3. Inventarisatie van de ziektelast
  4. Opstellen van een kompas van klimaatbestendige en allergeenarme bomen
  5. Informatiebehoefte van patiënten

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft gedurende zijn leven korter of langer last van allergische rhinitis. Hoewel de impact van de aandoening vaak wordt onderschat hebben de klachten grote consequenties voor het dagelijks functioneren tijdens werk of tijdens studie. Bovendien is allergische rhinitis een belangrijke risicofactor voor chronische ontstekingsziekte van de longen, zoals astma. Deze factoren en de hoge prevalentie van allergische rhinitis zorgen voor een grote financiële en sociale impact op onze maatschappij. Maar de precieze omvang van de ziektelast ten gevolge van pollen is niet goed bekend. Pollen in de lucht zijn een belangrijke veroorzaker van allergische rhinitis. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat blootstelling aan pollen cardiovasculaire klachten kan veroorzaken en mortaliteit beïnvloedt en dat pollenblootstelling de gevoeligheid voor het verkoudheidvirus vergroot. De gezondheidsklachten veroorzaakt door pollen zijn momenteel al moeilijk te beheersen. Door klimaatverandering wordt de beheersbaarheid steeds lastiger vanwege de vele mechanismen die invloed hebben. Zo heeft klimaatverandering invloed op de start, duur en intensiteit van het pollenseizoen. Ook luchtverontreiniging heeft invloed op de samenstelling van pollen en daarnaast ook op de gevoeligheid van patiënten voor allergenen. Bovendien leiden klimaatadaptatie maatregelen tot toename van openbaar groen. Daarbij is het belangrijk dat groenbeheerders bewust zijn van de allergene eigenschappen van plantensoorten. Hoewel het tijdig innemen van medicatie zeer belangrijk is om de symptomen van allergische rhinitis te voorkomen, blijkt ruim een derde van de patiënten dit niet op tijd te doen. Goede informatie aan deze patiënten is belangrijk. Een betrouwbare pollenverwachting is hierbij cruciaal zodat zowel artsen, apotheken als de patiënten zelf tijdig geïnformeerd kunnen worden over welke pollen, in welke regio aanwezig zullen zijn in de lucht. In deze onderzoekaanvraag richten wij ons op vijf fundamentele onderzoeksvragen, die onderverdeeld zijn in 5 werkpakketten. Elk van deze werkpakketten zijn in feite pilots, waarbij we ons zullen richten op de pilot regio Leiden-Den Haag en omstreken: 1. Hoe is de start, duur en intensiteit van de pollenproductie te voorspellen op basis van meteorologische en andere omgevingsvariabelen? 2. Hoe kunnen bestaande bio-meteorologische modellen ingezet worden om de ruimtelijke en temporele variatie in pollenconcentratie te voorspellen? 3. Hoe beïnvloedt blootstelling aan verschillende pollen de ziektelast, daarbij rekening houdend met klimaatgerelateerde factoren zoals luchtverontreiniging en hitte? 4. Wat is de allergeniciteit en klimaatbestendigheid van de meest voorkomende boomsoorten in de stedelijke omgeving. 5. Welke informatie moet op welke manier en op welk moment worden aangeboden om gedrag van patiënten effectief te veranderen om gezondheidseffecten door pollenblootstelling te verminderen? Met deze aanvraag willen we een betrouwbaar consortium oprichten dat in staat is om, rekening houdend met het veranderende klimaat, betrouwbare en relevante informatie voor pollenallergische patiënten te genereren en daarmee deze patiënten te ondersteunen in de zelfmanagement van hun ziekte. De resultaten zullen leiden tot (i) ruimtelijke pollenvoorspellingsmodellen, die aangeven waar en wanneer pollenconcentraties oplopen (ii) inzicht in de grootte van de ziektelast en welke klimaat gerelateerde factoren, zoals luchtverontreiniging en hitte, en ook combinaties van deze factoren, invloed hebben op de ontwikkeling van de allergieklachten. (iii) een bomenkompas met gedegen informatie over de allergeniciteit en klimaatbestendigheid van bomen als basis voor een allergie-verantwoord aanplantbeleid in de toekomst en (iv) inzicht in de informatiebehoefte van allergiepatiënten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10240012010002
Looptijd: 88 %
Looptijd: 88 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L.A. de Weger
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum