Mobiele menu

Het beheersbaar maken van de effecten van klimaatverandering op allergie: van pollen tot patiënt integraal in beeld

In dit onderzoeksproject hopen de onderzoekers erachter te komen wat de ziektelast van pollen is, rekening houdend met klimaat-gerelateerde factoren. Ook willen zij weten hoe een betrouwbare, ruimtelijke pollenverwachting gemaakt kan worden en hoe polleninformatie het beste aangeboden kan worden aan hooikoortspatiënten. Daarnaast wordt er gekeken welke bomen allergeen zijn en welke niet. Deze informatie is belangrijk voor de vergroening van steden.

Aanleiding

Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft gedurende zijn leven last van allergische rhinitis (hooikoorts) en wordt daardoor gehinderd in het dagelijks functioneren. Pollen in de lucht zijn een belangrijke veroorzaker van allergische rhinitis en klimaatverandering heeft invloed op het voorkomen van pollen in de lucht. Het tijdig innemen van medicatie is belangrijk om de symptomen van allergische rhinitis te voorkomen. Hierbij is goede informatievoorziening aan patiënten erg belangrijk. Een cruciaal onderdeel hierin is een betrouwbare pollenverwachting.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het beter beheersbaar maken van de effecten van klimaatverandering op allergie door de kennis en tools te ontwikkelen die:

1) pollenconcentraties en gerelateerde ziektelast kunnen analyseren en voorspellen;
2) die handelingsperspectieven bieden om de ziektelast van pollenblootstelling te reduceren bij een veranderd klimaat.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is onderverdeeld in 5 werkpakketten:

  1. Opstellen van modellen voor karakteristieken van het pollenseizoen
  2. Opstellen van bio-meteorologische modellen om pollenconcentratie te voorspellen
  3. Inventarisatie van de ziektelast
  4. Opstellen van een kompas van klimaatbestendige en allergeenarme bomen
  5. Informatiebehoefte van patiënten

Artikelen

Producten

Titel: Self-management and information needs of allergic rhinitis patients in the Netherlands: a focus group study
Auteur: Bob Mulder, Marise Kasteleyn, Lisbeth Hall, Letty de Weger, Arnold van Vliet
Magazine: Journal of Health Psychology
Titel: Method to develop a regional guide for the allergenic potential of tree pollen
Auteur: L.A. De Weger, L.E. Bakker-Jonges, H. De Groot, H.H.J.M. Kuppen, W.W. Batenburg, A. Van Leeuwen, M. Koenders, and A.J.H. Van Vliet
Magazine: Science of The Total Environment
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724017169?via%3Dihub
Titel: BOMENKOMPAS VAN LUMC DRAAGT BIJ AAN FIJNERE LEEFOMGEVING VOOR HOOIKOORTSPATIËNTEN
Auteur: L.A. de Weger , H. de Groot
Magazine: Ned Vereniging v Allergie Asthma en Klinische Immunologie
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.ntvaaki.nl/journal-article/mededeling-bomenkompas-van-lumc-draagt-bij-aan-fijnere-leefomgeving-voor-hooikoortspatienten/
Titel: Last van hooikoorts? Dan wordt het een zware week: ‘Piek zal fors hoger zijn dan voorgaande jaren"
Auteur: Maud Effting
Magazine: Volkskrant 22 mei 2023
Link: https://ap.lc/mBhkC
Titel: Het bomenkompas. Wat is de allergeniciteit van de meest voorkomende boomsoorten in de stedelijke omgeving?
Auteur: Letty de Weger
Titel: Last van hooikoorts? Minder klachten als gemeenten hierop letten
Auteur: Hidde Stoker, journalist van RTL Nieuws (RTL4)
Link: https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/b5f516c0-5899-4ec7-bbfd-96cced9b3775/last-van-hooikoorts-door-pollen

Verslagen


Eindverslag

Klimaatverandering leidt tot veranderingen in het pollenseizoen. Dit heeft een impact op hooikoortspatiënten. Om grip te krijgen op hooikoortsklachten zijn modellen ontwikkeld om de start van het pollenseizoen te voorspellen. Ook is een ruimtelijk pollenverspreidingsmodel ontwikkeld, waarvan een pilot versie heeft gedraaid in 2023.

Huisarts- en medicijnverkoopdata laten zien dat berken- en graspollen de belangrijkste aanjagers van klachten zijn in Nederland. In gerichte gesprekken, gevoerd met hooikoortspatiënten met betrekking tot zelfmanagement en informatiegebruik, werd geleerd dat patiënten meer vertrouwen moeten krijgen in hooikoortsinformatie en effectiviteit van medicatie.

Tot slot is, met het oog op nieuwe boomaanplant, een bomenkompas ontwikkeld waarin de allergeniciteit van het boompollen is geclassificeerd. Het project benadrukt het belang van bewustzijn en planning in het licht van klimaatverandering voor zowel gezondheid als stadsontwikkeling.

Kenmerken

Projectnummer:
10240012010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L.A. de Weger PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum