Mobiele menu

Het beoordelen van de impact van een peer-mentoringsprogramma op het mentale welzijn van jongeren (16 - 27 jaar).

Projectomschrijving

Het mentale welzijn van jongeren is in de afgelopen jaren sterk afgenomen en de wachtlijsten zijn langer geworden. Ook ervaren jongeren het vragen naar professionele hulp als een hoge drempel waardoor ze te lang doorlopen met mentale problemen, die steeds complexer worden.

Om dit in de toekomst te voorkomen willen de onderzoekers van dit project de jongeren een laagdrempelige mogelijkheid bieden tot mentale hulp zonder lange wachttijden. Middels een peer-to-peer mentorprogramma 'Virgilius Mentoring' worden jongeren getraind op het gebied van mentale gezondheid om zo hun leeftijdsgenoten te ondersteunen en te coachen. 

Om het programma goed aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van jongeren, worden jongeren nauw betrokken bij het onderzoek. Zij krijgen de mogelijkheid het programma te helpen creëren en evalueren.

Het programma streeft ernaar om de mentale gezondheidsscore van de hulpvragers met 35 % te verbeteren. Bij succes zal het programma uitbreid worden om zo veel mogelijk jongeren te kunnen bereiken.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230008
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Veenstra
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam