Mobiele menu

Het COFIT-20 project: het stimuleren van lichamelijke activiteit middels online livestream groepslessen voor mensen met een ernstige psychische aandoening tijdens COVID-19

Projectomschrijving

Doel

In de COFIT-20-studie zullen 40 mensen met een psychiatrische aandoening worden onderzocht: 20 mensen doen mee in de sportgroep en 20 in de controlegroep. De sportgroep doet 12 weken lang 2 keer per week via een videoverbinding mee aan fitness of pilates. In kleine groepen krijgen ze van een sportcoach live feedback en bespreken ze voor en na de les hoe ze het sporten hebben ervaren.

Resultaten

In het COFIT-20 programma staat sporten via een live videobelverbinding voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid centraal. Het onderzoek toont aan dat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid het fijn en laagdrempelig vinden om op deze manier te sporten. 55% gaf zelfs aan dat ze zich minder eenzaam voelden. Daarnaast zagen we dat de lichamelijke en de mentale kwaliteit van leven van de deelnemers verbeterde.

Deze bevindingen zijn erg belangrijk. De coronapandemie heeft namelijk een negatief effect op de mentale en lichamelijke gezondheid van mensen, en dit treft mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid nog meer. Het COFIT-20 programma zou mogelijk deze negatieve gevolgen kunnen verminderen.

Verslagen


Eindverslag

In het COFIT-20 programma staat sporten via een live videobelverbinding voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid centraal. Het onderzoek toont aan dat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid het fijn en laagdrempelig vinden om op deze manier te sporten. 55% gaf zelfs aan dat ze zich minder eenzaam voelden. Daarnaast zagen we dat de lichamelijke en de mentale kwaliteit van leven van de deelnemers verbeterde. Deze bevindingen zijn erg belangrijk. De coronapandemie heeft namelijk een negatief effect op de mentale en lichamelijke gezondheid van mensen, en dit treft mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid nog meer. Het COFIT-20 programma zou mogelijk deze negatieve gevolgen kunnen verminderen.

Samenvatting van de aanvraag

Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben meer mentale en lichamelijke kwetsbaarheden. Hierdoor hebben ze een grotere kans op een COVID-19 besmetting en hebben ze ook grotere gezondheidsrisico's (zowel psychisch als lichamelijk) door de genomen gedragsmaatregelen. Het in beweging blijven of het meer gaan bewegen kan de toename van psychische en lichamelijke klachten voorkomen. Daarnaast kan een groepsbehandeling het isolement tegengaan. Het COFIT-20 project wil met behulp van een online livestream beweeginterventie, de achteruitgang in psychische en lichamelijk functioneren en sociale interacties stimuleren bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Samen met de verschillende partners (de GGZ, de gemeente, de sportexperts en ervaringsdeskundigen) wil het UMCUtrecht een protocol ontwikkelen voor een online livestream beweeginterventie, die zal worden gegeven door beweegcoaches. Tevens zullen mensen die hieraan participeren begeleiding krijgen uit de GGZ om deelname aan de interventie te stimuleren en te zorgen dat de interventie zo goed en zo veilig mogelijk kan worden uitgevoerd in de thuissituatie. Na het ontwikkelen van het protocol zal er gestart worden met een haalbaarheidsonderzoek, waarbij 20 mensen met ernstige psychische aandoeningen 2 x per week gedurende 3 maanden een online livestream beweegles volgen. Daarna zal deze pilot worden geëvalueerd. Als COFIT-20 haalbaar is in de praktijk kan de interventie worden opgeschaald om de psychische en lichamelijke gezondheid van mensen met een ernstige psychische aandoening te optimaliseren en sociaal isolement te verminderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L.E.M. Koomen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht