Mobiele menu

Het doorontwikkelen, verspreiden van de DEDICATED werkwijze

Projectomschrijving

Bij dementie is proactieve zorgplanning en het tijdig bespreken van wensen extra urgent vanwege de cognitieve achteruitgang en afname van wilsbekwaamheid. Het is van belang dat zorgverleners met elkaar afstemmen, zodat afspraken over zorg over de lijnen heen worden overgedragen.

Doel

Proactieve zorgplanning bij mensen met dementie te stimuleren door het transmuraal en (inter)nationaal doorontwikkelen, verspreiden, evalueren en borgen van de DEDICATED-werkwijze in praktijk en onderwijs.

Aanpak/werkwijze

Binnen DEDICATED 2.0 willen we de DEDICATED-werkwijze, die is ontwikkeld binnen Palliantie I, verder doorontwikkelen, verspreiden en evalueren in de 1e en 2e lijn, nationaal en internationaal. We onderzoeken de implementatie en wat deze werkwijze oplevert en kost.

Verwachte resultaten

We verwachten proactieve zorgplanning bij mensen met dementie, en daarmee de palliatieve zorgverlening, in de gehele zorgketen bij deelnemende partners te verbeteren. Na dit project voelen zorgverleners zich toegerust om huidige en toekomstige wensen en behoeften eerder te bespreken en hierin samen te werken in de hele zorgketen.

Vervolg

Dit is een vervolgproject van DEDICATED: Desired Dementia Care Towards End of Life.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Producten

Titel: Stand DEDICATED verpleegkundig symposium MUMC+ (en benoeming van project aansluiting in verpleegkundig magazine van MUMC+) 12-05-2023
Titel: DEDICATED aanwezig bij het symposium Onderwijs Palliatieve Zorg 18-04-2023
Titel: Afscheid nemen; “Hoe voegen we leven toe aan de dagen in plaats van alleen dagen aan het leven”. Jubileumboek AWOL, 164-167.
Link: https://www.awolimburg.nl/userfiles/files/jaarverslagen/jaarverslag-awo-l-2022-hi.pdf
Titel: DEDICATED aanwezig bij Symposium AWO-L 15-05-2023
Titel: Kick-off DEDICATED 2.0 op 09-05-2023 in het Zuyderland MC Sittard met meer dan 90 aanwezigen; zorgprofessionals en andere betrokkenen uit Limburg en omstreken
Titel: Onderzoeksproject DEDICATED 2.0 beoogt de kwaliteit van palliatieve dementiezorg verder te verbeteren
Magazine: Zuyderland Nieuws
Link: https://www.zuyderland.nl/nieuws/onderzoeksproject-dedicated-2-0-beoogt-de-kwaliteit-van-palliatieve-dementiezorg-verder-te-verbeteren/
Titel: Samen leren en werken aan betere palliatieve dementiezorg
Auteur: Sabine Pieters, Nicole Bemelmans, Thea Offermans, Judith Meijers
Magazine: Onderwijs en Gezondheidszorg (O en G)
Link: https://www.onderwijsengezondheidszorg.nl/artikelen/2023-jaargang-47/mei/samen-leren-en-werken-aan-betere-palliatieve-dementiezorg
Titel: Thea Offermans en Sabine Pieters geven palliatieve zorg opleidingen binnen de Academie voor Verpleegkunde aan Zuyd met implementatie DEDICATED-werkwijze
Titel: Workshop DEDICATED bij het verpleegkundig symposium van Zuyderland (400 deelnemers)
Titel: College Palliatieve zorg binnen Zuyd Hogeschool minor Growing Old (DEDICATED project toegelicht)
Titel: DEDICATED workshop binnen de hbo-v duaal ouderenzorg opleiding van Zuyd/AWO-L
Titel: Presentatie over DEDICATED bij De Leyhoeve (Tilburg) door Sascha Bolt
Titel: There is an I in WE: collaborative awareness in the dedicated palliative care approach for persons with dementia
Auteur: Chandni Khemai
Link: https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/154672461/c8035_embargo.pdf
Titel: Presentatie DEDICATED AWO-L leden projectgroep ACCENT

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Bij dementie is proactieve zorgplanning en het tijdig bespreken van wensen extra urgent vanwege de cognitieve achteruitgang en afname van wilsbekwaamheid. Het is van belang dat zorgverleners met elkaar afstemmen, zodat afspraken over zorg over de lijnen heen worden overgedragen.

Binnen DEDICATED 2.0 willen we de DEDICATED-werkwijze, die is ontwikkeld binnen Palliantie I, verder doorontwikkelen, verspreiden en evalueren in de 1e en 2e lijn, nationaal en internationaal. We onderzoeken de implementatie en wat deze werkwijze oplevert en kost.

Wij verwachten proactieve zorgplanning bij mensen met dementie, en daarmee de palliatieve zorgverlening, in de gehele zorgketen bij deelnemende partners te verbeteren. De verwachte impact is dat zorgverleners zich toegerust voelen om huidige en toekomstige wensen en behoeften eerder te bespreken en hierin samen te werken in de hele keten.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110004
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M.M. Meijers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus