Mobiele menu

Het effect van de omzetting van Thyrax Duotab op de schildklierhormoonconcentratie in het bloed

Projectomschrijving

Thyrax Duotab is vanaf februari 2016 tijdelijk niet leverbaar waardoor schildklierpatiënten massaal moeten overstappen naar levothyroxine van andere fabrikanten. Het effect van deze omzetting op de schildklierhormoonconcentratie in het bloed is vooralsnog onduidelijk, wat zorgt voor veel bezorgdheid en onzekerheid bij patiënten en zorgverleners.

Doel

Inzicht verkrijgen in het effect van de omzetting van Thyrax Duotab op de schildklierhormoonconcentratie in het bloed met behulp van data uit het PHARMO Datanetwerk om zo advies te kunnen geven ten aanzien van monitoring en de te verwachten dosisaanpassing.

Verwacht resultaat

Het levert een onderbouwd advies op voor patiënten die switchen van type levothyroxine.

Producten

Titel: Het effect van de omzetting van Thyrax Duotab op de schildklierhormoonconcentratie in het bloed
Auteur: Dr. Ir. M.P.P. van Herk-Sukel (Hoofdaanvrager) Ir. J.G. Kuiper (Projectleider en penvoerder) Ir. E. Houben (Onderzoeker) Dr. R.M.C. Herings (Bestuurlijk verantwoordelijke) Dr. P.H.L.T. Bisschop (NVE) Dr. R.T. (NVE) Prof. dr. B. Wolffenbuttel (NVE) Prof. dr. E. Fliers (Voorzitter Medische Adviesraad SON) Ir. A. Wijbenga (SON) R. Meijer (SON) M. Schok (SON) Dr. J. de Graaf (Hypofyse Stichting) Dr. E. van Puijenbroek (Lareb) A. Horikx (KNMP) Dr. T.P Links (UMCG) Dr. A. Franken (Isala) Dr. M.B.J.A.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Nederland gebruiken 500.000 patiënten levothyroxine, waarvan ongeveer 350.000 patiënten Thyrax Duotab. Thyrax Duotab is vanaf februari 2016 tijdelijk niet leverbaar waardoor schildklierpatiënten massaal moeten substitueren. Het effect van deze omzetting op de schildklierhormoonconcentratie in het bloed is vooralsnog onduidelijk wat zorgt voor veel bezorgdheid en onzekerheid bij patiënten en zorgverleners. Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in het effect van de omzetting van Thyrax Duotab op de schildklierhormoonconcentratie in het bloed om zo advies te kunnen geven ten aanzien van monitoring en de te verwachten dosisaanpassing. Patiënten met een medicatieafgifte van levothyroxine in de periode 2010-maart 2016 zullen geselecteerd worden uit de PHARMO Openbare Apotheek Databank om de volgende vraagstellingen te beantwoorden: Hoofdvraag: Wat is het effect van wisseling in type en in dosering van levothyroxine op de TSH en fT4 waarde? Subvragen: • Hoeveel patiënten wisselen van type levothyroxine? • Wat is het percentage afwijkende TSH/fT4 waardes, bij patienten die wisselen in type en in dosering levothyroxine? • Wat is het percentage afwijkende TSH/fT4 waardes, bij patienten die op hetzelfde type en dosering levothyroxine blijven? • Hoeveel patiënten op Thyrax Duotab met een afwijkende TSH/fT4 krijgen een dosisaanpassing? De antwoorden op deze vragen zullen gebruikt worden om onderbouwend advies te geven aan patiënten die switchen van type levothyroxine.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
848050004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. J.G. Kuiper
Verantwoordelijke organisatie:
PHARMO Institute for Drug Outcomes Research