Mobiele menu

Het effect van een alcohol advies-op-maat bij overmatig alcoholgebruik

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project richt zich op het onderzoeken van het effect van een advies-op-maat module voor overmatige drinkers. In december 2002 ging de site www.drinktest.nl online. Het betreft een internetsite waar volwassenen kunnen aangeven hoeveel alcohol zij drinken en welke problemen zij ervaren die gerelateerd kunnen zijn aan hun alcoholgebruik. Deelnemers aan de drinktest krijgen een persoonlijk drinkadvies dat is toegespitst op o.a. hun eigen alcoholgebruik, gezondheid, attitude en eigen effectiviteit: kortom een alcohol advies-op-maat (AOM). Theoretisch gezien berust de inhoud van het alcohol advies-op-maat op het gedragsveranderingmodel van Prochaska en Diclemente; de adviezen worden gegeven op basis van het stadium waarin de betreffende drinker zich bevindt (van precontemplatie tot gedragsbehoud). Aan de lancering van de site gingen verschillende onderzoeken vooraf, waarvan de resultaten veelbelovend waren. Ook gemeten in aantallen bezoekers is de site een groot succes; inmiddels hebben meer dan een half miljoen bezoekers de site bezocht. In 2004 en 2005 wordt binnen het project Alcoholvoorlichting gewerkt aan een wetenschappelijk verantwoorde update van het alcohol advies-op-maat. Bovendien wordt bekeken hoe het advies nog meer dan in de huidige versie kan worden toegespitst op de persoon. Deze herziene versie zal in de zomer van 2005 klaar zijn. De onderhavige projectaanvraag betreft een effectstudie van deze nieuwe advies op maat module. In de effectstudie die zal worden uitgevoerd bij overmatige drinkers, wordt het AOM vergeleken met een algemene folder over de werking en de effecten van alcohol. In een randomized controlled trial zal bekeken worden of AOM, vergeleken met de controle-conditie, gunstigere effecten heeft op de voornaamste determinanten van overmatig alcoholgebruik, op het alcoholgebruik zelf, en op alcoholgerelateerde problemen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
62200025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2008
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M.P. Huiberts
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut