Mobiele menu

Het effect van een publiekscampagne over kindermishandeling

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Voor een mishandeld, verwaarloosd of sexueel misbruikt kind is het cruciaal of dit wordt opgemerkt en gemeld bij een Meldpunt Kindermishandeling. Bovenal omdat kinderen willen dat wat zij ervaren, en wat professionals "kindermishandeling" noemen, ophoudt. In zijn algemeenheid geldt ook dat hoe langer een kind op enigerlei wijze mishandeld wordt, des te meer kans er is dat dit tot blijvende psychische en lichamelijke schade leidt. Naar alle waarschijnlijkheid worden de meeste mishandelde kinderen in Nederland echter niet gemeld bij zo´n Meldpunt Kindermishandeling. Er wordt een campagne voorbereid die beoogt om in dit laatste verandering te brengen. Mensen in de natuurlijke omgeving van kinderen, zoals buren en familie, worden gestimuleerd om met een Meldpunt Kindermishandeling contact op te nemen als zij een vermoeden hebben of niet zeker weten of er sprake is van kindermishandeling. In dit onderzoek gaan we na of deze campagne effectief is. Daartoe wordt ten eerste bijgehouden of de houding en opvattingen van volwassenen die van

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000022
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2002
2005
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.E.M. Baartman
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam