Mobiele menu

Het GCMN in transitie: op naar een toekomstbestendige netwerkorganisatie gericht op het sluiten van de kwaliteitscyclus

Projectomschrijving

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) heeft als doel om de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap na te streven door optimale multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking. Binnen dit samenwerkingsverband zijn alle relevante beroepsgroepen (multidisciplinair en 0e/1e/2e/3e lijn) vertegenwoordigd. In de afgelopen 4 jaar heeft het GCMN zich ontwikkeld tot een kennisinfrastructuur, waarbij alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) uit het verzorgingsgebied van het 3e lijns perinatologisch centrum zijn aangesloten. Er is een missie en een visie ontwikkeld en naast een kennisnetwerk wordt het steeds meer ook een kwaliteitsregio, waar aan onderdelen van de kwaliteitscyclus wordt gewerkt. Belangrijk doel is ook de implementatie van de zorgstandaard geboortezorg. Meer informatie is te vinden op https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/consortia/geboortezorg-consortium-…

Producten

Titel: Plan van aanpak GCMN 2020-2021
Auteur: GCMN-stuurgroepleden, GCMN-bestuur & regiocoördinator S.A. Vankan-Buitelaar
Titel: Jaarplan GCMN 2022
Auteur: GCMN-stuurgroepleden, GCMN-bestuur & regiocördinator S.A. Vankan-Buitelaar
Titel: Kenniskaart GCMN
Auteur: Stuurgroepleden GCMN & regiocoördinator S.A. Vankan-Buitelaar
Titel: Factsheet Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant Bereik en ervaringen van hulpverleners en cliënten
Auteur: Jeeninga, W. & Cloin, J.C.M.
Link: https://www.nunietzwanger.nl/
Titel: VOORSPELMODEL ONTDEKT VROEGTIJDIG diabetes gravidarum
Auteur: Ria Braakman
Magazine: Tijdschrift voor Verloskundigen
Titel: Prognostic models versus single risk factor approach in first-trimester selective screening for gestational diabetes mellitus: a prospective population-based multicentre cohort study
Auteur: F. van Hoorn, M.P.H. Koster, C.A. Naaktgeboren, F. Groenendaal, A.Kwee, M. Lamain - de Ruiter, A. Frannx, M.N. Bekker
Magazine: BJOG-International Journal of Obstetrics and Gynaecology
Link: http://www.bjog.org
Titel: Understanding empowerment for a healthy dietary intake during pregnancy
Auteur: Sabina Super, Annemarie Wagemakers
Magazine: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Titel: Implementation of a standard outcome set in perinatal care: a qualitative analysis of barriers and facilitators from all stakeholder perspectives
Auteur: Anne L. Depla, Neeltje M. Crombag, Arie Franx & Mireille N. Bekker
Magazine: BMC Pregnancy and Childbirth
Titel: Implementation of a first-trimester prognostic model to improve screening for gestational diabetes mellitus
Auteur: Fieke van Hoorn, Maria P. H. Koster, Anneke Kwee, Floris Groenendaal, Arie Franx & Mireille N. Bekker
Magazine: BMC Pregnancy and Childbirth
Titel: www.waardegedrevenzorg.nl
Auteur: drs. Hiske Ernst-Smelt, dr. Marije Lamain en Simone Vankan-Buitelaar MSc.
Link: https://waardegedrevengeboortezorg.nl/
Titel: www.netwerkconsortia.nl
Auteur: De zeven Nederlandse geboortezorg consortia i.s.m. Osage
Link: https://www.netwerkconsortia.nl/
Titel: Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant Bereik en ervaringen van hulpverleners en cliënten Onderzoeksrapport
Auteur: Jeeninga, W. & Cloin, J.C.M.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) heeft als doel om de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap na te streven door optimale multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking. Binnen dit samenwerkingsverband zijn alle relevante beroepsgroepen (multidisciplinair en 0e/1e/2e/3e lijn) vertegenwoordigd. In de afgelopen 4 jaar heeft het GCMN zich ontwikkeld tot een kennisinfrastructuur, waarbij alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) uit het verzorgingsgebied van het 3e lijns perinatologisch centrum zijn aangesloten. Er is een missie en een visie ontwikkeld en naast een kennisnetwerk is er steeds meer sprake van een kwaliteitsregio, waar aan onderdelen van de kwaliteitscyclus van belang voor de hele regio wordt gewerkt. Hierin is ook samenwerking gezocht met het regioteam voor de perinatale audit en de clustercoördinator van het NVOG consortium. De stuurgroep van het GCMN, bestaande uit afgevaardigden van de 9 VSV’s, heeft uitgesproken voort te willen gaan met het GCMN en de meerwaarde hiervan te zien. Bestuur en stuurgroep hebben voor de komende 4 jaar de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Verder uitontwikkelen van de GCMN organisatiestructuur. Hierbij hoort ook een financieel plan voor bestendiging na de subsidieperiode 2. Kwaliteitscyclus in de regio en VSV’s implementeren (o.a. gericht op ontwikkeling van regioprotocollen, uitvoeren van onderzoek, indicatoren (zowel op uitkomst als cliëntervaringen) rapporteren, integreren perinatale audit, spiegelbijeenkomsten organiseren voor benchmarking en op gang brengen PDCA cyclus) 3. faciliteren implementatie zorgstandaard (o.a. implementatie moederraad, protocol en screeningsinstrument voor de kwetsbare zwangere, evaluatie van het VSV). Daarnaast zullen ook op consortiumniveau perinatale en maternale uitkomsten, cliëntervaringen en zorgverlenerssatisfactie worden gerapporteerd en geëvalueerd. Binnen het GCMN wordt op dit moment de RESPECT-2 studie uitgevoerd.

Kenmerken

Projectnummer:
543001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K.W.M. Bloemenkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht