Mobiele menu

Het gedrag van cavia's op geluid en op stilte in een actieve vermijdingstaak

Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Tinnitus, ook wel bekend als ‘oorsuizen’, is een veel voorkomend probleem waar momenteel geen functionele behandeling voor beschikbaar is. De reden hiervoor is mede te wijten aan het feit dat het nog niet duidelijk is waar tinnitus precies vandaan komt. Men weet inmiddels dat het een aandoening is die te maken heeft met het centrale zenuwstelsel, echter de exacte pathologie is nog niet bekend, waardoor er ook geen gericht medicijn ontwikkeld kan worden. Proefdieronderzoek leent zich voor het bestuderen van de complexe pathologie van tinnitus. Aangezien proefdieren niet kunnen vertellen of ze een fantoomgeluid horen of niet, zijn er gedragsexperimenten nodig. In zo’n gedragsexperiment wordt het proefdier eerst getraind om een bepaald gedrag te vertonen tijdens een stilte interval in continue geluid. Vervolgens wordt tinnitus geïnduceerd en kan er onderzocht worden of het dier nog steeds hetzelfde, aangeleerde, gedrag vertoont tijdens een stilte interval. Zo niet, dan wordt aangenomen dat de stilte niet wordt waargenomen door het horen van een tinnitus. Cavia’s worden veel gebruikt voor onderzoek naar het perifere en centrale gehoorstelsel, en daarom ook voor tinnitusonderzoek. Echter, er is tot heden geen dergelijk gedragsmodel ontwikkeld voor tinnitus in cavia’s. Het huidige onderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen van een gedragsexperiment, welke tinnitus in cavia’s kan aantonen. Eerder onderzoek liet zien dat cavia’s goed te trainen zijn in een shuttle box. Dit is een box met twee compartimenten waarin het proefdier wordt getraind om zich te verplaatsen naar het andere compartiment, oftewel te ‘shuttelen’, op het moment van het aanbieden van de stimulus waarop de onderzoeker het proefdier wil trainen. Eerder onderzoek toonde aan dat dit met ruis als stimulus goed mogelijk is. De vraagstelling van dit onderzoek was of het ook mogelijk is om in de shuttle box cavia’s op dezelfde manier te trainen, alleen dan op stilte intervallen in continue ruis. Wanneer dit het geval is, kan er vervolgens onderzocht worden of cavia’s, die getraind zijn om te shuttelen wanneer het stil is, ook minder gaan shuttelen wanneer ze tinnitus geïnduceerd hebben. Dit zou dan betekenen dat de tinnitus het stilte interval opvult, waardoor de cavia geen stilte meer waarneemt en ook niet shuttled.

Producten

Titel: Spontaneous Behavior in Noise and Silence: A Possible New Measure to Assess Tinnitus in Guinea Pigs
Auteur: Heeringa, Amarins N., Agterberg, Martijn J. H., van Dijk, Pim
Magazine: Frontiers in neurology
Titel: On Sound and Silence
Auteur: Amarins N. Heeringa

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tinnitus, ook wel bekend als ‘oorsuizen’, is een veel voorkomend probleem waar momenteel geen functionele behandeling voor beschikbaar is. De reden hiervoor is mede te wijten aan het feit dat het nog niet duidelijk is waar tinnitus precies vandaan komt. Men weet inmiddels dat het een aandoening is die te maken heeft met het centrale zenuwstelsel, echter de exacte pathologie is nog niet bekend, waardoor er ook geen gericht medicijn ontwikkeld kan worden. Proefdieronderzoek leent zich voor het bestuderen van de complexe pathologie van tinnitus. Aangezien proefdieren niet kunnen vertellen of ze een fantoomgeluid horen of niet, zijn er gedragsexperimenten nodig. In zo’n gedragsexperiment wordt het proefdier eerst getraind om een bepaald gedrag te vertonen tijdens een stilte interval in continue geluid. Vervolgens wordt tinnitus geïnduceerd en kan er onderzocht worden of het dier nog steeds hetzelfde, aangeleerde, gedrag vertoont tijdens een stilte interval. Zo niet, dan wordt aangenomen dat de stilte niet wordt waargenomen door het horen van een tinnitus. Cavia’s worden veel gebruikt voor onderzoek naar het perifere en centrale gehoorstelsel, en daarom ook voor tinnitusonderzoek. Echter, er is tot heden geen dergelijk gedragsmodel ontwikkeld voor tinnitus in cavia’s. Het huidige onderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen van een gedragsexperiment, welke tinnitus in cavia’s kan aantonen. Eerder onderzoek liet zien dat cavia’s goed te trainen zijn in een shuttle box. Dit is een box met twee compartimenten waarin het proefdier wordt getraind om zich te verplaatsen naar het andere compartiment, oftewel te ‘shuttelen’, op het moment van het aanbieden van de stimulus waarop de onderzoeker het proefdier wil trainen. Eerder onderzoek toonde aan dat dit met ruis als stimulus goed mogelijk is. De vraagstelling van dit onderzoek was of het ook mogelijk is om in de shuttle box cavia’s op dezelfde manier te trainen, alleen dan op stilte intervallen in continue ruis. Wanneer dit het geval is, kan er vervolgens onderzocht worden of cavia’s, die getraind zijn om te shuttelen wanneer het stil is, ook minder gaan shuttelen wanneer ze tinnitus geïnduceerd hebben. Dit zou dan betekenen dat de tinnitus het stilte interval opvult, waardoor de cavia geen stilte meer waarneemt en ook niet shuttled.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen