Mobiele menu

Het graderen van aanbevelingen in richtlijnen

Aanbevelingen in richtlijnen worden gebaseerd op het wetenschappelijk bewijs (conclusies) en de zogenaamde ‘overige overwegingen’. Het wetenschappelijke bewijs is vaak helder, op basis van de literatuur kan er gekozen worden voor een bepaalde diagnostiek of behandeling. Echter dit kan bijvoorbeeld erg duur of zeer ingrijpend zijn (overige overwegingen). Welke overwegingen en hoe zwaar deze overige overwegingen uiteindelijk meewegen bij het formuleren van aanbevelingen is vaak niet gedocumenteerd, het proces is niet transparant. 

Resultaten

In dit project is een methode ontwikkeld om op een gestructureerde en transparante wijze te komen tot het formuleren van aanbevelingen in richtlijnen. Deze methode bestaat uit een checklist ‘overige overwegingen’ en een checklist ‘formuleren van aanbevelingen’. Deze checklisten zijn toegepast en geëvalueerd bij de revisie van de richtlijn niercelcarcinoom. De aangepaste checklisten worden gebruikt bij het ontwikkelen en reviseren van oncologische richtlijnen. Verder worden andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, uitgenodigd om deze checklisten te gaan gebruiken.

Verslagen


Eindverslag

De Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) heeft de regie voor de ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. De richtlijnen voor de oncologische zorg worden multidisciplinair en evidence-based ontwikkeld. De aanbevelingen in richtlijnen worden gebaseerd op het wetenschappelijk bewijs (conclusies) en de zogenaamde ‘overige overwegingen’. Het wetenschappelijke bewijs is vaak helder, op basis van de literatuur kan er gekozen worden voor een bepaalde diagnostiek of behandeling voor een bepaalde patiënt. Echter dit kan bijvoorbeeld erg duur of zeer ingrijpend zijn (overige overwegingen). Welke overwegingen en hoe zwaar deze overige overwegingen uiteindelijk meewegen bij het formuleren van aanbevelingen is vaak niet gedocumenteerd, het proces is niet transparant. Bij dit project is een methode ontwikkeld om op een gestructureerde en transparante wijze te komen tot het formuleren van aanbevelingen in richtlijnen. Deze methode bestaat uit een checklist ‘overige overwegingen’ en een checklist ‘formuleren van aanbevelingen’. Deze checklisten zijn door middel van een literatuuronderzoek ontwikkeld. Vervolgens zijn deze checklisten toegepast en geëvalueerd bij de revisie van de richtlijn niercelcarcinoom. De aangepaste checklisten zullen worden gebruikt bij het ontwikkelen en reviseren van oncologische richtlijnen. Verder worden andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, uitgenodigd om deze checklisten te gaan gebruiken. Om samenwerking op internationaal niveau te bevorderen en de kwaliteit van de richtlijnontwikkeling te verhogen heeft de VIKC eerder binnen het CoCanCPG project (Coordination of Cancer Clinical Practice Guidelines) gezamenlijke protocollen ontwikkeld. Deze protocollen zijn bij de revisie van de richtlijn niercelcarcinoom geïmplementeerd.
De Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) heeft de regie voor de ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. De richtlijnen voor de oncologische zorg worden multidisciplinair en evidence-based ontwikkeld. De aanbevelingen in richtlijnen worden gebaseerd op het wetenschappelijk bewijs en de zogenaamde ‘overige overwegingen’, waar bijvoorbeeld patiëntenvoorkeuren en patiëntveiligheid in worden meegenomen. Het wetenschappelijke bewijs is vaak helder, op basis van literatuur kan er gekozen worden voor de beste behandeling voor een bepaalde patiënt (wetenschappelijk bewijs). Echter, deze behandeling kan erg duur zijn of zeer ingrijpend (overige overwegingen). Welke overwegingen en hoe zwaar deze overige overwegingen uiteindelijk meewegen bij het formuleren van aanbevelingen is vaak niet gedocumenteerd, het proces is niet transparant. Het doel van dit project is om een methode te ontwikkelen om op een gestructureerde en transparante wijze te komen tot het graderen van de aanbevelingen in richtlijnen. Deze methode zal worden toegepast bij het formuleren van de aanbevelingen bij de evidence-based revisie van de richtlijn niercelcarcinoom. Om samenwerking op internationaal niveau te bevorderen en de kwaliteit van de richtlijnontwikkeling te verhogen heeft de VIKC eerder binnen het CoCanCPG project (Coordination of Cancer Clinical Practice Guidelines) gezamenlijke protocollen ontwikkeld. Deze protocollen worden bij de revisie van de richtlijn niercelcarcinoom geïmplementeerd.

Kenmerken

Projectnummer:
150020035
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D. Stemkens
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging van Integrale Kankercentra
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.