Mobiele menu

Het inzetten en evalueren van team crafting voor het versterken van de mentale vitaliteit van medewerkers van Zorggroep Elde Maasduinen

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is actief op het gebied van ouderenzorg in de regio Midden en Noordoost Brabant. Dit project richt zich op het inzetten en evalueren van team crafting om de mentale vitaliteit van de zorgprofessionals van ZGEM te versterken.

Doel

Team crafting wordt ingezet om binnen ZGEM een team te creëren dat veerkrachtig is en effectief kan functioneren, zelfs in veeleisende omstandigheden.

Team crafting is een interventie specifiek gericht op het (door)ontwikkelen van effectieve copingstijlen binnen teams, wat inhoudt dat de teamleden gezamenlijk leren omgaan met veranderende en stressvolle situaties, zoals de uitdagingen die gepaard gaan met de zorg voor ouderen.

Aanpak/werkwijze

De teams leren omgaan met veranderende en stressvolle situaties op een participatieve manier en vanuit eigen regie. Binnen de organisatie worden er mensen opgeleid tot facilitator. Zij begeleiden het proces en zorgen ervoor dat de principes van team crafting op de lange termijn worden toegepast en geïntegreerd in het dagelijkse werk van de teams.

(Verwachte) Resultaten

Door als organisatie te investeren in amplitie en het bevorderen van mentale vitaliteit, wordt een team gecreëerd dat veerkrachtig is en effectief kan functioneren, zelfs onder stressvolle omstandigheden. Hierdoor neemt de behoefte aan interventies op het gebied van genezing en preventie af. Op deze manier kan ZGEM beter omgaan met het structurele personeelstekort in de zorgsector en de uitdagingen die ontstaan door coronagolven.

Samenwerkingspartners

Steeneveld Training Coaching verzorgt de interventietraining en de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) verzorgt kennisgeneratie en verspreiding via actieonderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van Kempen
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Elde Maasduinen