Mobiele menu

Het MARIO (Mood and Resilience in Offspring) project

De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie is het hebben van een ouder met een stemmingsstoornis. Kinderen van ouders met een stemmingsstoornis zijn niet alleen erfelijk belast maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving. Helaas ontwikkelt meer dan 50% van deze kinderen voor hun 35ste depressieve klachten.

Doel

Het MARIO consortium - met universiteiten, zorginstellingen, patiënt- en belangenorganisaties - heeft als centraal doel dit percentage te verlagen.

Resultaat

Ons onderzoek, onderbouwd met 2 uitgevoerde literatuurstudies, laat zien dat kennis over oorzaken van intergenerationele transmissie van depressie, herkenning van depressie in de praktijk en preventie van depressie in deze doelgroep nog verre van volledig is. Dit terwijl onze online verkenning bij 170 depressieve patiënten en hun kinderen duidelijk toont dat zij grote behoefte hebben in educatie, ondersteuning en preventie.

Download

> Literatuurstudies en online verkenning

Vervolgonderzoek

Om huidige kennishiaten aan te vullen, is er in de afgelopen maanden het MARIO-consortium opgesteld met:
  • onderzoekers
  • clinici
  • ervaringsdeskundigen
  • patiëntenverenigingen
  • gemeenten
  • zorgverzekeraars
Samen met dit consortium is een langlopend vervolgaanvraag geschreven (en gehonoreerd) met centraal doel om de vroege ontwikkeling van depressie bij kinderen van ouders met stemmingsstoornissen:
  1. beter te begrijpen
  2. te herkennen
  3. middels preventieve interventie te voorkomen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636100001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Elzinga
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc