Mobiele menu

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een trainingsprogramma gericht op het verminderen van ongewild urineverlies (OUV) bij oudere vrouwen in verzorgingshuizen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000129
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2002
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.G.M. Staats
Verantwoordelijke organisatie:
TNO