Mobiele menu

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een trainingsprogramma gericht op het verminderen van ongewild urineverlies (OUV) bij oudere vrouwen in verzorgingshuizen

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Uit zowel nationale- als internationale studies blijkt dat ongewild urineverlies (OUV) vooral bij ouderen veel voorkomt. In intramurale instellingen liggen de prevalentiecijfers rond de 50%. De behandeling en begeleiding in met name verzorgingshuizen beperkt zich echter voornamelijk rondom het gebruik van incontinentie-materiaal. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat bekkenbodemspiertraining en blaastraining zelden of nooit bij deze specifieke bewonersgroep wordt toegepast. Een van de belangrijkste oorzaken van OUV is de slechte mobiliteit van bewoners in verzorgingshuizen; men bereikt veelal te laat het toilet. Voor een tweetal ernstgroepen wordt een integraal trainingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd volgens de regels van een multi-centre randomized trial. Een proces- en effectevaluatie wordt uitgevoerd. Tevens wordt in het project aandacht geschonken aan het opstellen van implementatierichtlijnen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000129
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2002
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.G.M. Staats
Verantwoordelijke organisatie:
TNO