Mobiele menu

Het ontwikkelen van een E-Learning over Samen Beslissen bij dementie diagnostiek

Projectomschrijving

In de afwezigheid van een effectief medicijn voor dementie, worden de voor- en nadelen van diagnostiek naar dementie door iedere patiënt anders gewaardeerd. De keuzehulp ‘Wel of niet onderzoek naar dementie’ is bedoeld om ouderen met zorgen over hun geheugen, hun naasten en huisartsen te ondersteunen bij het samen beslissen over het starten van dementie-diagnostiek. Door meer gebruik van de keuzehulp te maken streven we naar een tijdige diagnose voor ouderen met geheugenklachten. Meer tijdige diagnostiek zal leiden tot meer passende zorg op het juiste moment. Echter is het gebruik van de keuzehulp in de huidige huisartsenpraktijk nog beperkt. 

Doel van het implementatieproject: gebruik van de keuzehulp bevorderen

Het doel van dit educatieve implementatieproject is om het gebruik van de keuzehulp te bevorderen door het ontwikkelen van een e-learning voor huisartsen en praktijkondersteuners. Hierbij zal (deels) gebruik worden gemaakt van bestaand scholingsmateriaal en infrastructuren voor Samen Beslissen (d.w.z. gezamenlijke besluitvorming).

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
07330462310009
Looptijd: 3%
Looptijd: 3 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.A.G. Wolfs
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University