Mobiele menu

Het ontwikkelen van een nationale database voor het gebruik van biologicals en andere systemische medicatie bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige psoriasis.

Patiënten met matige tot ernstige psoriasis hebben een hoge ziektelast. Hierbij is een optimale behandeling van belang. Met het beschikbaar komen van biologicals zijn de mogelijkheden van behandeling van psoriasis aanmerkelijk verbeterd. De komende jaren komen wederom nieuwe behandelmogelijkheden op de markt en zullen biosimulars hun intrede doen. De kosten van biologicals zijn hoog en de langetermijneffecten nog voor een deel onvoldoende onderzocht.
Het project verzamelt middels een landelijk registratiesysteem data uit de dagelijkse praktijk.

De resultaten bij afronding zijn:

  • registratiesysteem voor psoriasis (PsoTReNth; Psoriasis Treatment Registry of the Netherlands) is inmiddels gemaakt en bereikbaar via de website D-page.
  • financieringsstructuur van het registratiesysteem en de governance van het PsoTreNth zijn in bewerking. Er is overleg geweest met stakeholders over financieringsstructuren en deelname.
  • D-page is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie in samenwerking met Compusense en is beschikbaar voor alle dermatologen.
  • D-page is momenteel opgedeeld in basisregistraties, waarbij registratie voor melanomen als eerste beschikbaar is gemaakt, en registratie voor researchdoeleinden, waaronder PsoTReNth valt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J.E. van Everdingen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie