Mobiele menu

Het ontwikkelen van een rouwdoos

Wanneer een bewoner in de woongroep overlijdt, wordt er vaak snel overgegaan tot de dagelijkse gang van zaken. Er wordt niet altijd stilgestaan bij de impact die dit heeft op de bewoners en het personeel. Hoewel er soms een gedenkhoekje wordt ingericht en een kaars wordt aangestoken, rijst de vraag of dit voldoende is of dat er andere rituelen zijn die kunnen helpen bij het verwerken van het verlies. De wens was om een uitgebreide rouwkoffer samen te stellen. Deze koffer bevat niet alleen symbolische voorwerpen, zoals een fotolijst en een kaars, maar ook diverse materialen en tools die aansluiten bij de behoeften van zowel de bewoners als het personeel.

Aanpak/werkwijze

De behoeften van zowel de collega's als de bewoners zijn geïnventariseerd. Zo hebben bewoners aangegeven het te waarderen als er een rouwkaart beschikbaar is op een toegankelijke plek en dat er een moment is om samen de overledene te herdenken. Daarnaast hebben de geestelijk verzorgers input gegeven over wat er nodig is om gezamenlijk stil te staan bij het verlies. Inspiratie is opgedaan tijdens de VKI-bijeenkomst 'Praten over de dood, niet overheen'

Resultaten

De rouwkoffer is samengesteld en zal in de toekomst verder worden aangevuld. Het belangrijkste resultaat is dat er nu ruimte is gecreëerd om gezamenlijk stil te staan bij het levenseinde. Dit project zal worden uitgebreid en er zal een rouwkoffer/ladenblok voor de locatie worden samengesteld. Door de gesprekken en het enthousiasme van alle betrokkenen is het onderwerp steeds prominenter geworden. Een leerpunt is om de focus te houden en niet te veel afgeleid te worden door bijzaken. 

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Sandra van Bokkem
Verantwoordelijke organisatie:
Laurens