Mobiele menu

Het ontwikkelen van relevante en gestandaardiseerde meetinstrumenten voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg

Eenduidig meetinstrument

Om vast te stellen of een project van het Nationaal Programma Ouderenzorg leidt tot verbetering van de zorg is een goed meetinstrument noodzakelijk. Een instrument dat rekening houdt met alle aspecten van een oudere, van lichamelijke tot psychische. Daarvoor worden nu nog verschillende instrumenten gebruikt terwijl een psychisch probleem bijvoorbeeld ook lichamelijke gevolgen kan hebben.

Doel

Het doel van het project is het ontwikkelen van een samengesteld meetinstrument voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg. De onderzoekers baseren dit instrument op wat ouderen, mantelzorgers en professionals relevant vinden.

Werkwijze

De onderzoekers schrijven 250 persoonsomschrijvingen. Daarin is aandacht voor gezondheid, lichamelijk functioneren, cognitief functioneren, sociaal functioneren en psychisch welzijn. Vervolgens worden ouderen, mantelzorgers en professionals gevraagd hun mening over de situaties te geven. Wat vinden zij relevante individuele aspecten en welke combinaties van aspecten zijn belangrijk? Dat wordt meegenomen in het meetinstrument.

Doelgroep

Ouderen, mantelzorgers en geriatrische professionals.

Producten

Titel: Comparing the Health State Preferences of Older Persons, Informal Caregivers and Healthcare Professionals: A Vignette Study
Auteur: Cynthia S. Hofman, Peter Makai, Jeanet W. Blom, Han Boter, Bianca M. Buurman, Marcel G. M. Olde Rikkert, Rogier Donders, René J. F. Melis
Titel: The influence of age on health valuations: the older olds prefer functional independence while the younger olds prefer less morbidity
Auteur: Cynthia S Hofman, Peter Makai, Han Boter,Bianca M Buurman, Anton J de Craen, Marcel GM Olde Rikkert, Rogier Donders, René JF Melis

Verslagen


Eindverslag

De projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) onderzoeken de meerwaarde ofwel de effectiviteit van zorginterventies en -transities voor (kwetsbare) ouderen. Dit effect kan echter niet volledig worden vastgesteld op basis van het resultaat op één domein, zoals dagelijks functioneren, maar vereist een combinatie van resultaten op diverse domeinen, zoals dagelijks functioneren én morbiditeiten. Met behulp van de The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Minimum Data Set (TOPICS-MDS) verzamelen de NPO projecten data van verschillende gezondheidsdomeinen. Maar tot op heden was het nog onduidelijk hoe de combinatie van resultaten geïnterpreteerd moesten worden.

Het OPROCS project had daarom als doelstelling het ontwikkelen van een samengestelde uitkomstmaat die uitkomsten uit TOPICS-MDS combineert in één geïndexeerde score en kan worden gebruikt om gezondheidszorginterventies en transitieprojecten bij ouderen te evalueren. Deze uitkomstmaat is The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Composite EndPoint (TOPICS-CEP).

Het belangrijkste uitgangspunt, welke ook in verschillende richtlijnen wordt benadrukt, was dat de samengestelde uitkomstmaat relevant moest zijn voor ouderen. Voor het OPROCS project betekende dit dat in de eerste plaats de ouderen bepaalden hoe de verschillende componenten (waar de samengestelde uitkomstmaat uit bestaat) moesten worden gewogen. Daarnaast hebben de onderzoekers ook gekeken hoe mantelzorgers en professionele zorgverleners de componenten zouden wegen.

De wegingsfactoren van de acht componenten (morbiditeiten, functionele beperkingen, emotioneel welbevinden, pijnervaring, cognitieve problemen, sociaal functioneren, ervaren gezondheid en ervaren kwaliteit van leven) zijn achterhaald door gebruik te maken van zogenaamde vignetten. Vignetten zijn korte omschrijvingen van personen op het gebied van hun gezondheid en welzijn. De deelnemers aan onze studie waren 124 ouderen van 65 jaar of ouder, 76 mantelzorgers en 330 professionele zorgverleners. Zij werden gevraagd het algeheel welbevinden van een aantal personen die in de vignetten werden omschreven te beoordelen. Dit deden zij door een rapportcijfer te geven tussen 0 en 10. Met behulp van analyses werden de wegingsfactoren vastgesteld.

Omdat de wegingsfactoren gebaseerd op de beoordelingen van ouderen en die gebaseerd op de beoordelingen van mantelzorgers niet significant verschillend waren, werden deze gecombineerd. Dit leidde tot de ontwikkeling van een samengestelde uitkomstmaat. Echter waren de wegingsfactoren gebaseerd op de beoordelingen van ouderen en mantelzorgers en die gebaseerd op de beoordelingen van professionele zorgverleners wel significant verschillend. Dit leidde tot de ontwikkeling van een tweede samengestelde uitkomstmaat gebaseerd op de beoordeling van meerwaarde door professionals. Deze tweede uitkomstmaat dient nadrukkelijk om te zien hoe dat perspectief op de gerealiseerde meerwaarde verschilt van danwel overeenstemt met dat van de ouderen.

De twee uitkomstmaten kunnen worden berekend op basis van gegevens uit de TOPICS-MDS vragenlijst voor zorgvragers. De manier waarop de uitkomsten moeten worden berekend staat omschreven in een handleiding die te vinden is op de website van TOPICS-MDS, www.TOPICS-MDS.eu

Het OPROCS project heeft als doel het ontwikkelen van een meetinstrument dat kan worden gebruikt in onderzoek naar de effectiviteit van zorg bij ouderen. Het meetinstrument zal vooral gebaseerd zijn op wat ouderen zelf relevante aspecten achten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
313100301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.R.T. Donders
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc