Mobiele menu

Het opschalen van inzet online begeleidingsprogramma ten aanzien van trajecten gericht ADHD waarbij zorg op afstand centraal staat.

Projectomschrijving

Het opschalen van de inzet van een reeds ontwikkeld online programma vanuit Karify (programmaleverancier) via Extenzo (EPD) ten aanzien van een begeleidingstraject gericht op ADHD waarbij
zorg op afstand centraal staat. Hierin wordt zorg op afstand op verschillende manieren
geïntegreerd: de online methodiek met oefeningen wordt gebruikt en ingezet middels het
patiëntenportaal van het EPD, daarnaast zijn er tijdens het programma online consulten en
telemonitoring.

Verslagen


Eindverslag

Vorig jaar hebben wij dit platform ontwikkeld. In een eerdere fase (ronde 3 opschalingscoaching) hebben wij een start gemaakt met implementatie van het platform in de praktijk.
Digi zorgmaatje is gericht op de doelgroep kwetsbare ouderen en het leveren van zorg op afstand waarbij onderling verbinden eveneens een mogelijkheid is. Dit platform bestaat enerzijds uit een E-health applicatie om fysiotherapeutische zorg over te brengen. Er kunnen filmpjes en instructies van oefeningen toegestuurd worden. Er kan middels beeldbellen contact worden gelegd met de patiënt. En de patiënt kan zelf ook beeldbellen met zijn/haar mantelzorgers.
In het platform is ook een logboek opgenomen waarin zorgverleners onderling met elkaar kunnen communiceren.
Naast een E-health applicatie is er binnen digi zorgmaatje ook ruimte voor de sociale aspecten van welzijn bij ouderen. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld spelletjes spelen met anderen die zijn aangemeld bij het platform. Er zijn zelfs groepsspelen zoals bingo mogelijk.

Samenvatting van de aanvraag

Het opschalen van de inzet van een reeds ontwikkeld online programma vanuit Karify (programmaleverancier) via Extenzo (EPD) ten aanzien van een begeleidingstraject gericht op ADHD waarbij
zorg op afstand centraal staat. Hierin wordt zorg op afstand op verschillende manieren
geïntegreerd: de online methodiek met oefeningen wordt gebruikt en ingezet middels het
patiëntenportaal van het EPD, daarnaast zijn er tijdens het programma online consulten en
telemonitoring.

Kenmerken

Projectnummer:
838004014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. K. Rensen
Verantwoordelijke organisatie:
Rensen Therapie