Mobiele menu

Het PERSPECTIEF-project_ Perspectieven op de doodswens bij voltooid leven: de mens en de cijfers

Onlangs is dit project afgerond. Belangrijkste conclusie is dat naar schatting 0,18% van alle 55-plussers een wens tot levensbeëindiging heeft, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Ruim een derde van deze groep zou graag hulp bij zelfdoding krijgen. Twee derde heeft de voorkeur om het leven zelf te beëindigen. Meer informatie over de onderzoeksresultaten vind u onder 'meer informatie'.

Over het project

Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. Voor een weloverwogen besluit over het te voeren beleid is behoefte aan meer inzicht in de omvang, kenmerken, beweegredenen en omstandigheden van de mensen die het betreft.

Dit onderzoek is gericht op het leveren van betrouwbare kennis over:

  • het aantal mensen (55+) dat geen levensperspectief meer ervaart en als gevolg daarvan een voortdurende, al-dan-niet actieve doodswens heeft, die buiten de euthanasiewet lijkt te vallen (omdat hun lijden geen of onvoldoende medische grondslag heeft);
  • de existentiële, sociale en medische factoren en omstandigheden die een rol spelen;
  • overeenkomsten en verschillen tussen mensen die wel en die geen doodswens hebben.

Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Bovendien wordt het onderwerp vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk het perspectief van mensen met een ‘voltooid leven’ en het perspectief van huisartsen.

Meer informatie

Rapport ‘Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’ (PDF)

Rapport ‘Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’ (PDF, printversie)

Kamerbrief over onderzoek doodswens bij 55+ die niet ernstig ziek zijn

Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in Patients With Multiple Geriatric Syndromes (PDF)

Prevalence and characteristics of older adults with a persistent death wish without severe illness: a large cross-sectional survey (PDF)

Producten

Titel: Prevalence and characteristics of older adults with a persistent death wish without severe illness: a large cross-sectional survey
Auteur: Iris D. Hartog, Margot L. Zomers, Ghislaine J. M. W. van Thiel, Carlo Leget, Alfred P. E. Sachs, Cuno S. P. M. Uiterwaal, Vera van den Berg & Els van Wijngaarden
Magazine: BMC Geriatrics
Titel: Still ready to give up on life?
Auteur: Els van Wijngaarden Michal Merzel Vera van den Berg Margot Zomers Iris Hartog Carlo Leget
Magazine: Social Science and Medicine
Titel: 75-plussers met een doodswens zonder dat ze ernstig ziek zijn:
Auteur: Margot Zomers, Ghislaine van Thiel, Iris Hartog, Vera van den Berg, Carlo Leget, Alfred Sachs, Cuno Uiterwaal en Els van Wijngaarden
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in Patients With Multiple Geriatric Syndromes
Auteur: Vera van den Berg, MA1; Ghislaine van Thiel, PhD2; Margot Zomers, MSc2; Iris Hartog, MA3; Carlo Leget, PhD1; Alfred Sachs, MD, PhD4; Cuno Uiterwaal, MD, PhD5; Els van Wijngaarden, PhD1
Magazine: JAMA Internal Medicine
Link: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2773789

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
643001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.J. van Wijngaarden
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit voor Humanistiek