Mobiele menu

Het planningsbord

Op de afdeling waren er diverse taken die regelmatig bleven liggen, wat leidde tot ergernissen en een negatieve invloed had op de kwaliteit van de zorg. Daarom werd onderzocht hoe alle teamleden, inclusief uitzendkrachten en flexwerkers, verantwoordelijkheid konden nemen voor het oppakken van taken.

Aanpak

Een planningsbord werd geïntroduceerd waarop wekelijkse taken werden genoteerd, inclusief bijzonderheden zoals uitjes voor bewoners of de voorbereiding van multidisciplinaire overleggen (MDO's). Hierdoor kon iedereen in één oogopslag zien wat er moest gebeuren. Bij de introductie van nieuwe verantwoordelijkheden door een herziening van de salarisstructuur, werden stappenplannen ontwikkeld om collega's te ondersteunen bij het uitvoeren van deze taken. Dit omvatte onder andere het voorbereiden van MDO's en het voeren van gesprekken bij nieuwe opnames.

Resultaten

Collega's begonnen actief bij te dragen aan het bord en namen taken van elkaar over. Er ontstond een grotere kennis over de taken en er vonden meer overdrachtsmomenten plaats gedurende de dag, waarbij ook de hulp- en huiskamermedewerkers werden betrokken. Het team is nu blij dat zij zelfstandig taken op kunnen pakken en elkaar hierop aan kunnen spreken.

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Josine van Schie
Verantwoordelijke organisatie:
Laurens