Mobiele menu

Het verduurzamen van de topspecialistische functie radiotherapie (Maastro Clinic)

Projectomschrijving

Beste overleving en functiebehoud patiënten

Maastro is een zelfstandige bestralingskliniek zonder winstoogmerk. Er wordt gestreefd naar de beste overleving en functiebehoud van patiënten. Dit wil Maastro bereiken door nauwkeurigere bestraling, het combineren van bestraling met immunotherapie en door patiëntenparticipatie en gedeelde besluitvorming in een efficiënte workflow. Maastro is koploper op het gebied van voorspellende modellen die selectie van de beste behandeling voor de individuele patiënt mogelijk maken. Daarnaast ligt de focus op het ondersteunen van arts en patiënt bij gedeelde besluitvorming en innovatieve klinische studies met nieuwe behandelingen.

Innovatieve werkwijze

In dit project zal worden geïnnoveerd door het verminderen van bijwerkingen als gevolg van bestraling op het hart, de hersenen en de endeldarm. Door deze innovatieve werkwijze kan dergelijke nieuwe zorg snel worden geïmplementeerd. Het TZO-programma stelt Maastro in staat om hun toppositie te verduurzamen door onderzoek en innovatie te verbinden met strategische samenwerkingen en (data) infrastructuur.


Inleiding onderzoeken

Wij streven naar optimaal functiebehoud en kwaliteit van leven voor de patiënt door gericht te innoveren in drie projecten die bijwerkingen verminderen van 1) het hart 2) de hersenen en 3) de endeldarm. Deze subsidie levert voorspellingsmodellen op basis van kunstmatige intelligentie, die gebruikt zullen worden om keuzes te ondersteunen die gemaakt moeten worden bij zowel de standaard fotonentherapie als de nieuwe protonentherapie. Daarnaast ontwikkelen we onderwijs aan verwijzers over protonentherapie, om hier op adequate wijze mee om te gaan. Behandeling van kanker betreft een multidisciplinaire behandeling, waarbij iedere discipline patiëntgegevens afzonderlijk registreert en bewaart. Deze subsidie levert ook een ‘Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR), privacy-respecterende data infrastructuur, waardoor patiënten niet telkens weer opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen en alle behandelaars op de hoogte zijn van het volledige dossier.

Onderzoek 1: Project Thorax

Bestraling neemt veelal 10-20 minuten in beslag, afhankelijk van de complexiteit. Indien de tumor zich in of op de borstkas bevindt, zoals in de borst of in de longen, beweegt de tumor tijdens de bestraling als gevolg van de ademhaling. Om te voorkomen dat de bestraling dan naast de tumor terecht komt, wordt er een ruimer gebied dan de tumor alleen bestraald. Hierdoor ontstaat echter meer schade aan het omliggende gezonde weefsel, waaronder het hart, dan als de tumor niet zou bewegen. Dit project heeft als doel de schade aan het hart te verminderen door op een nieuwe manier de ademhaling stil te leggen tijdens de behandeling. We maken hierbij gebruik van een deep inspiration breath hold (DIBH)-techniek, waarbij bevochtigde lucht met 80% zuurstof ingeademd wordt (ENTheR - studie)

Onderzoek 2: Project Brain, Head & Neck

Bij de 5000 patiënten die jaarlijks een hoofd-hals of hersentumor ontwikkelen, kan bestraling de tumor vaak effectief bestrijden. Echter, de fotonen die gebruikt worden bij de bestraling, beschadigen ook het gezonde weefsel dat zich voor en achter de tumor bevindt. Dit project heeft als doel de schade aan het gezonde hersenweefsel te verminderen door gebruik te maken van zogenaamde protonen. Deze protonen hebben een specifieke plek waarin ze hun energie
afgeven, waardoor de gezonde gebieden voor en achter de tumor veel minder schade ondervinden. Door gebruik te maken van functionele MRI kunnen we de beeldvorming verbeteren en daardoor beter inschatten wat de gevolgen zijn van de dosis in gezond hersenweefsel. Met nieuwe beeldvorming in de vorm van een zgn. dual-energy CT-scan, kan tevens beter berekend worden waar de proton zijn energie zal afgeven. Dit maakt precisiebestraling mogelijk.

Onderzoek 3: Project Pelvis

Jaarlijks wordt bij zo’n 5000 mensen endeldarmkanker vastgesteld, en bij ongeveer 12000 mensen prostaatkanker. Bestraling van deze tumoren geeft vaak bijwerkingen die de kwaliteit van leven sterk verminderen, zoals darmontstekingen, incontinentie en de noodzaak voor de aanleg van een stoma. Bij patiënten met een kleine resttumor in de endeldarm, na behandeling met gecombineerde uitwendige bestraling en chemotherapie, kan een lokale hoge dosis radiotherapie met zogenaamde HDR(High Dose Rate) brachytherapie leiden tot het verdwijnen van de tumor. Hierdoor wordt chirurgie overbodig en kan de functie van de darmen behouden blijven. Maastro heeft de unieke, gepatenteerde Maastro-applicator ontwikkeld die deze hoge bestralingsdosis heel lokaal op de resttumor kan afgeven. Deze willen we testen in een klinische studie en klaarmaken voor klinische implementatie. Voor prostaatkanker is Maastro het enige centrum in Nederland dat een prostaatballon plaatst tussen de endeldarm en de prostaat, om de schade aan de endeldarm beperken. Deze innovatieve technologieën zullen leiden tot minder bijwerkingen van de endeldarm, met minder operaties en /of noodzaak tot een stoma, en daardoor tot een betere kwaliteit van leven van patiënten.

Producten

Titel: External validation of a prediction model for timely implementation of innovations in radiotherapy
Auteur: Rachelle R Swart, Rianne Fijten, Liesbeth J Boersma, Petros Kalendralis, Myra D Behrendt, Martijn Ketelaars, Cheryl Roumen, Maria J G Jacobs
Magazine: Radiotherapy & Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814022046114?via%3Dihub

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Maastro is a top specialist radiotherapy institute for photon, proton and brachytherapy where care, research and education are united into one coherent innovative, medical culture and structure. We strive for optimal function preservation and quality of life, through more accurate radiation therapy (RT), combinations of RT and immunotherapy, patient participation and shared decision-making in an efficient workflow. The patient plays a central role in Maastro through 1) the development of predictive models that enable selection of the best treatment for the individual patient and 2) supporting physician and patient in shared decision-making. In addition, we develop innovative technology such as proton therapy, advanced brachytherapy, dose-guided adaptive RT, patient-friendly deep inspiration breath hold techniques, advanced imaging and optical surface tracking. Together with the latest insights in biology and drug development, we aim to provide the best cure rates for our patients without causing additional side effects. In this application, we will innovate in three radiotherapy projects that specifically aim to reduce toxicity of the 1) heart, 2) brain and 3) rectum. Our highly qualified staff and innovative way of working enables us to deliver such novel care directly to patients. The TZO program thus enables us to maintain and extend our top specialist position by implementing research and innovation results, a rapid learning data infrastructure, a strategic network all supported by a tailored personnel policy. We ensure that our top specialist innovations go through a socially relevant “innovation circle”, with the themes: healthy living, innovation in healthcare, generating knowledge and creating value relevant for all patients with cancer. Technological innovations, developed, implemented and evaluated in Maastro and with its strategic partners have led to important changes in clinical practice and are incorporated in guidelines for (inter)national impact. In addition to excellence in clinical workflow to handle the large patient throughput of a radiotherapy department, Maastro aims at providing top quality care by reducing toxicity to maintain the patient’s quality of life. We also work together with health insurance companies, patient associations and strategic (industrial) partners to keep healthcare relevant, applicable and affordable. The specific tasks in the projects of this TZO program improve the quality of care and apply prediction models for selection and personalization of advanced treatment options in clinical practice. In addition, we develop education for referring centres about these novel innovations mainly in proton and brachytherapy, to give patients in our region and in the Netherlands as a whole, the best possible treatment options. Cancer treatment is a multidisciplinary treatment, and historically each discipline registers and stores patient data separately. To overcome these silos of information, this grant will provide a FAIR, privacy-respecting data infrastructure that allows to combine these data sources and enables building prediction models to allow truly personalized treatments after shared decision making. Short summary of the research projects: • Project 1 (Thorax) aims to reduce toxicity to the heart by applying patient-friendly innovative breath hold techniques reducing respiratory motion of tumors and organs during treatment. This will be supported by automatic adaptation workflows in a streamlined and efficient process that allows to extract more and higher quality data from daily imaging. Combining these innovations leads to novel predictive models that are needed to reduce treatment-related toxic effects to the heart. • Project 2 (Brain & Head and Neck) aims to further develop innovative imaging technologies (advanced MRI) for objectively assessing the neurocognitive status of the patient and select patients-at-risk for neurocognitive decline. These advanced MRI techniques together with clinical and biological factors will be the basis of state-of-the-art predictive models. Combining all this information allows to spatially optimize the treatment dose delivery to reduce neurocognitive side effects of radiotherapy for the individual patient, and support the patient in making decisions together with the physician. • Project 3 (Pelvis), aims to develop national guidelines for determining the target volume for High Dose Rate (HDR) brachytherapy for rectal cancer. In addition, the clinical introduction of the VERITAS system developed within Maastro will deliver superior quality control of HDR brachytherapy in prostate and rectal cancer patients. New models exploiting the relationship between radiation dose, tumor control and rectal toxicity allows for selection and individualization of treatment. These innovations will reduce rectal toxicity and preserve rectal function in prostate and rectal cancer patients by lowering dose to the healthy rectum and/or sparing surgery.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10070012010002
Looptijd: 77 %
Looptijd: 77 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. R.R.S. Swart MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Maastro