Mobiele menu

Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Verhalen van ouderen over de zorg die zij ontvangen, zijn belangrijk voor kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg. Om de kwaliteit te verbeteren moeten we weten wat ouderen bezighoudt en waarom. Alleen dan weten we wat we moeten veranderen voor een betere kwaliteit. 

Resultaat: methode Het verhaal als kwaliteitsinstrument

In dit project is een methode ontwikkeld om verhalen van ouderen op te halen voor kwaliteitsverbetering door middel van narratief onderzoek. Deze methode kan toegepast worden door medewerkers in de ouderenzorg, als zij daarvoor een training gevolgd hebben.

Hoe werkt de methode?

De interviewer start het gesprek met de vraag: 'U ontvangt nu al een tijdje zorg vanuit X, vertelt u daar eens over?' Daarna volgt de interviewer het verhaal van de oudere en stelt alleen vragen om het verhaal gaande te houden. Het gesprek wordt opgenomen en uitgetypt. 2 mensen maken samen een portret waarin de belangrijkste punten worden verwoord. We hopen dat deze portretten teams inspireren om de kwaliteit te verbeteren.

Verslagen


Eindverslag

Verhalen van ouderen over de zorg die zij ontvangen, zijn belangrijk voor kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg. Om de kwaliteit te verbeteren moeten we weten wat ouderen bezighoudt en waarom. Alleen dan weten we wat we moeten veranderen voor een betere kwaliteit. Daarom hebben we een methode ontwikkeld om verhalen van ouderen op te halen voor kwaliteitsverbetering. Deze methode kan toegepast worden door medewerkers in de ouderenzorg, als zij daarvoor een training gevolgd hebben. De interviewer start het gesprek met de vraag: “U ontvangt nu al een tijdje zorg vanuit X, vertelt u daar eens over?” Daarna volgt de interviewer het verhaal van de oudere en stelt alleen vragen om het verhaal gaande te houden. Het gesprek wordt opgenomen en uitgetypt. Twee mensen maken samen een portret waarin de belangrijkste punten worden verwoord. We hopen dat deze portretten teams inspireren om de kwaliteit te verbeteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516012504
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K.G. Luijkx
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg