Mobiele menu

Het versnellen van de NGN-werkgroep Dementievriendellijk ziekenhuis

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) stimuleert en faciliteert samen leren, innoveren en kennis delen. Dat doen we via digitale kanalen (website, nieuwsbrief, Siilo groepsapp en webinars) en door het organiseren van een jaarlijks congres. Het bereik van het NGN is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Doel

Dit project heeft als doel om de NGN-werkgroep Dementievriendelijke ziekenhuizen te versnellen. Het project omvat participatief actieonderzoek waarbij er een integraal leernetwerk wordt ontwikkeld, zodat het ontwikkelen van nieuwe kennis, het verspreiden van bestaande kennis, het leren en veranderen niet stopt na het project maar duurzaam wordt ingebed. 

Aanpak

Het participatief actieonderzoek vindt plaats in 4 ziekenhuizen. Tussen deze ziekenhuizen vindt onderlinge uitwisseling plaats van ervaringen en geleerde lessen. Daarnaast organiseren we 2 (digitale) inspiratiesessies (na jaar 1 en eind van het project) waarvoor alle Nederlandse ziekenhuizen worden uitgenodigd. Tijdens deze inspiratiesessies geven we een terugkoppeling van de tot dan toe behaalde resultaten. Daarnaast stimuleren we ziekenhuizen om zelf aan de slag te gaan en geven we tips en tricks in hoe zij dit kunnen aanvliegen. Het project levert een toolbox op met methodieken en werkvormen voor ziekenhuizen (en andere zorgorganisaties) om dementievriendelijker te worden; deze is publiekelijk toegankelijk.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
733050950021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.S. Hofman
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans