Mobiele menu

Het versterken van kwetsbare gezinnen binnen de Sociaal Medische Indicatie regeling voor kinderopvang door systematische signalering van vroegkinderlijke ontwikkeling en bevordering van ouderschapsvaardigheden

Sociaal Medicatie Indicatie (SMI)-kinderopvangregeling

Ouders die aangeven de opvoeding van hun kind niet langer aan te kunnen vanwege psychische of lichamelijke klachten, kunnen gebruik maken van reguliere kinderdagopvang via de Sociaal Medicatie Indicatie (SMI)-kinderopvangregeling.

Dit ontlast de ouder en biedt het kind een stimulerende omgeving. Ervaren de ouders een afname in opvoedbelasting? Hoe verloopt de ontwikkeling van de kinderen? Worden problemen in de ontwikkeling eerder gezien en ouderschapsvaardigheden versterkt wanneer zowel ouders als pedagogisch medewerkers betrokken worden bij de screening en stimulering van de ontwikkeling van hun kind?

Om deze vragen te beantwoorden, worden gezinnen met kinderen van 0-6 jaar gedurende 1 jaar gevolgd. Bij de helft van de gezinnen zal het kinderdagverblijf gebruik maken van het kindvolgsysteem OntwikkelingVoorop!, om de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en de ouders te ondersteunen.

Resultaten van het onderzoek kunnen inzicht bieden in wat werkt voor deze kwetsbare gezinnen.

Kenmerken

Projectnummer:
744130107
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.C.T. Verhoeven
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht