Het Vrijwillige Traineeship

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Binnen Het Vrijwillige Traineeship zetten jongeren zich een half jaar lang in voor de samenleving. Elke twee maanden wisselt de deelnemer van organisatie. Deelnemers zijn welzijnsorganisatie Vitis Welzijn, voetbalvereniging FC ’s Gravenzande en ’s Heeren Loo, locatie het Westerhonk, organisatie voor mensen met een (verstandelijke) handicap. Bij deze drie organisaties leert de jongere alles over de bestuurlijke, coördinerende en uitvoerende aspecten van vrijwilligerswerk. Elke jongere vormt een duo met een andere deelnemer. Samen met de projectleider bepalen de jongeren wat ze precies gaan doen voor de organisatie. Ook de tijdsinvestering en ontwikkeldoelen kan de deelnemer in overleg bepalen. Daarnaast ontvangt hij begeleiding vanuit de betreffende organisaties.  

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongere

Jongeren ontdekken wat er leeft in de maatschappij en hoe waardevol hun inzet is. Via hun deelname doen ze vaardigheden op, ontvangen ze een certificaat en LinkedIn-aanbevelingen en kunnen ze referenties opvragen bij toekomstige sollicitaties. Daarnaast is er budget voor het volgen van een training en krijgen deelnemers een vergoeding van maximaal 70 euro per maand.    

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de maatschappij

Een sterke samenleving houdt in dat iedereen erbij betrokken is en naar elkaar omkijkt. Via de MDt wordt het zaadje hiervoor geplant bij de jongeren. Participerende organisaties leren van de jongeren doordat zij advies geven hoe de organisatie aantrekkelijker kan worden voor deze doelgroep. Dit vergroot de toegankelijkheid van deze organisaties én de betrokkenheid van de jongeren.    

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kan de betrokkenheid/het draagvlak van alle werknemers/vrijwilligers van de deelnemende organisatie worden vergroot?
  • Hoe kunnen de ervaringen en methoden van dit traject overdraagbaar worden gemaakt naar andere organisaties? 
  • Hoe kunnen (maatschappelijke) organisaties nog aantrekkelijker worden voor jongeren om zich hiervoor in te zetten? 

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd 16-25 jaar die (vrijwillig of gedwongen) een tussenjaar hebben.

Regio

Gemeente Westland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
De maatschappelijke diensttijd vormgegeven in een Vrijwillig Traineeship. Als jongere ga je verdeeld in blokken van twee maanden bij drie verschillende organisaties aan de slag gaat. Bij elke organisatie krijg je verschillende facetten van vrijwilligerswerk te zien: bestuurlijk, coördinerend en uitvoerend. Je werkt gedurende de zes maanden aan persoonlijke doelen, maar krijgt ook de opdracht maatschappelijke organisaties te adviseren over mogelijke verbeteringen om interessanter te worden voor jongeren. Zowel de jongeren als maatschappelijke organisaties profiteren in dit concept, dat toepasbaar is in elke regio, stad of streek. Uiteindelijk profiteert de maatschappij van de verworven betrokkenheid.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001229
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. M.C.M. Zwinkels
Verantwoordelijke organisatie:
Vitis Welzijn