Mobiele menu

Het vroegtijdig verbreden van de pijngeneeskundige poliklinische patiëntenzorg van medisch-technisch naar biopsychosociaal om de doelmatigheid van pijninterventies te vergroten.

Projectomschrijving

Onze studie gaat over het behandelen van pijn in een polikliniek. We denken dat de doelmatigheid van pijnbehandelingen én medicatie vergroot kan worden door patiënten te informeren over de biologische, psychologische en sociale aspecten van pijn. We hebben de subsidie gebruikt om aan patiënten, onderzoekers, behandelaars te vragen:
• Kent en gebruikt u digitale programma’s die patiënten informeren over wat pijn is en over welke factoren pijn beïnvloeden?
• Wat vindt u van die programma’s?
Hun antwoorden zijn:
• Er zijn digitale informatieprogramma’s over pijn.
• Deze worden weinig gebruikt.
• De informatie gaat soms alleen over één soort pijn.
• De informatie is niet voor elke patiënt leesbaar en begrijpelijk.
Alle mensen die onze vragen beantwoord hebben, willen meewerken aan het maken van een informatieprogramma, dat voor alle soorten pijn, leesbaar en begrijpelijk is. Door dit samen te doen is de kans groter dat het in de praktijk gebruikt gaat worden en doelmatig is.

Verslagen


Eindverslag

Chronische pijn leidt tot lage kwaliteit van leven voor patiënten en hoge kosten voor de maatschappij. Het vroegtijdig verbreden van de pijngeneeskundige poliklinische patiëntenzorg van medisch-technisch naar biopsychosociaal zou deze kosten voor patiënten en de maatschappij kunnen verlagen. Patiënten krijgen hiermee een actievere rol in hun eigen zorgproces, wat de pijnbehandeling doelmatiger maakt. Om dit zelfmanagement op te kunnen pakken is het nodig dat patiënten zich bewust zijn van wat ze zelf kunnen doen en hoe ze dit kunnen doen. Een psychologisch aanbod kan deze awareness vergroten, maar psychologische zorg op een polikliniek Pijngeneeskunde is te schaars om elke patiënt deze zorg te kunnen bieden. Om alle patiënten op poliklinische pijncentra in ziekenhuizen een kans te geven op deze verbeterde zorg, willen we een onderzoek opzetten om: • gestandaardiseerde pijneducatie te ontwikkelen, die de patiënt ‘aware’ maakt van de biopsychosociale aard van pijn en zijn eigen mogelijkheden om pijn te beïnvloeden; • blended eHealth te ontwikkelen, die het zelfmanagement van de patiënt verder stimuleert. De aanvraag en toekenning van de subsidie ‘Doelmatigheidsonderzoek-stimuleringssubsidie' zijn de eerste stappen in dit onderzoeksproject.

Samenvatting van de aanvraag

Chronische pijn leidt tot lage kwaliteit van leven voor patiënten en hoge kosten voor de maatschappij. Het vroegtijdig verbreden van de pijngeneeskundige poliklinische patiëntenzorg van medisch-technisch naar biopsychosociaal zou deze kosten voor patiënten en de maatschappij kunnen verlagen. Patiënten krijgen hierdoor een actievere rol in hun eigen zorgproces, wat de pijnbehandeling effectiever maakt. Om dit zelfmanagement op te kunnen pakken is het nodig dat patiënten zich bewust zijn van wat ze zelf kunnen doen en hoe ze dit kunnen doen. Een psychologisch aanbod kan deze awareness vergroten, maar psychologische zorg op een polikliniek Pijngeneeskunde is te schaars om elke patiënt deze zorg te kunnen bieden. Om alle patiënten op een polikliniek Pijngeneeskunde kans te geven op deze verbeterde zorg, tegen lage kosten, willen we een onderzoek opzetten om: • gestandaardiseerde pijneducatie te ontwikkelen, die de patiënt ‘aware’ maakt van de biopsychosociale aard van pijn en zijn eigen mogelijkheden om pijn te beïnvloeden; • blended eHealth te ontwikkelen, die het zelfmanagement van de patiënt verder stimuleert. De huidige subsidieaanvraag is een eerste stap in dit onderzoek om tot samenwerkingsverbanden te komen die noodzakelijk zijn om het vanaf de start gedegen van de grond te krijgen. Financiering uit publieke middelen om deze samenwerkingsverbanden tot stand te brengen is naar onze mening gerechtvaardigd. Het onderzoek is bedoeld om de pijngeneeskundige poliklinische zorg in den lande doelmatiger te maken. De innovaties die hieruit voortvloeien willen we zonder winstoogmerk beschikbaar stellen aan andere ziekenhuizen. Tijdens het gehele onderzoekstraject zullen we dan ook oog hebben voor de duurzaamheid van onze producten, die ziekenhuis generiek en niet specifiek moeten worden.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092012207
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.N.L. Zonneveld
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC