Mobiele menu

''Het zijn net mensen'' : vakmanschap versterken aan de hand van het integratief gedragsmodel

Projectomschrijving

Cliënten begeleiden naar de meest passende vorm van duurzame participatie en het vakmanschap van managers en klantmanagers versterken. Dat zijn de doelstellingen in dit project. De gemeente Amsterdam, IJmond Werkt!, 3 onderzoeksbureaus en 2 brancheverenigingen gaan daarvoor samen een methode ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en doorontwikkelen. Deze methode wordt gebaseerd om het integratief gedragsmodel (IGM), dat willen, kunnen en doen van cliënten en van klantmanagers in kaart brengt. En handvatten biedt voor gerichte begeleiding. We gaan niet alleen een begeleidingsmethode ontwikkelen voor klantmanager en cliënt, maar ook voor de managers en klantmanager. Het IGM wordt dus de rode draad in het werken aan optimale participatie EN in het voeden van vakmanschap. In 3 jaar werken we toe naar een doorontwikkelde methode en meer inzicht in de cruciale factoren in het willen, kunnen en doen van cliënten en klantmanagers. We doen dat samen met klantmanagers, managers en cliënten.

Producten

Titel: Wat beïnvloedt het willen en kunnen van professionals? Cliënten professionals, managers: we zijn allemaal mensen
Auteur: Lisa Knelange, Femke Bennenbroek, Miriam Wickham en Stefani de Cuba
Magazine: Sociaal Bestek
Link: https://zinziz.nl/2023/04/26/clienten-professionals-managers-we-zijn-allemaal-mensen/
Titel: Inforgraphic over het willen en kunnen van professionals
Link: https://zinziz.nl/wp-content/uploads/2023/02/Het-willen-en-kunnen-van-professionals.pdf
Titel: Infographic over het willen en kunnen van cliënten
Link: https://zinziz.nl/wp-content/uploads/2023/02/Het-willen-en-kunnen-van-clienten.pdf
Titel: Leiding geven aan gedragsverandering bij medewerkers
Auteur: Femke Bennenbroek (ZINZIZ) en Martijn Wijnhoven (UWV)
Link: https://www.divosa.nl/bijeenkomsten/conferentie-teamleiderschap-werk-en-re-integratie
Titel: Introductie integratief gedragsmodel
Auteur: Femke Bennenbroek
Link: https://www.youtube.com/watch?v=g4cbO8KnHJQ&t=2s

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Cliënten begeleiden naar de meest passende vorm van duurzame participatie en het vakmanschap van managers en klantmanagers versterken. Dat zijn de doelstellingen in dit project. De gemeente Amsterdam, IJmond Werkt!, 3 onderzoeksbureaus en 2 brancheverenigingen gaan daarvoor samen een methode ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en doorontwikkelen. Deze methode wordt gebaseerd om het integratief gedragsmodel (IGM), dat willen, kunnen en doen van cliënten en van klantmanagers in kaart brengt. En handvatten biedt voor gerichte begeleiding. We gaan niet alleen een begeleidingsmethode ontwikkelen voor klantmanager en cliënt, maar ook voor de managers en klantmanager. Het IGM wordt dus de rode draad in het werken aan optimale participatie EN in het voeden van vakmanschap. In 3 jaar werken we toe naar een doorontwikkelde methode en meer inzicht in de cruciale factoren in het willen, kunnen en doen van cliënten en klantmanagers. We doen dat samen met klantmanagers, managers en cliënten.

Kenmerken

Projectnummer:
10420012110018
Looptijd: 55%
Looptijd: 55 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.T.C. Bennenbroek
Verantwoordelijke organisatie:
ZINZIZ