Mobiele menu

high-Risk prostatE Cancer radiatiOn Versus surgERy (RECOVER)

Prostaatkanker: bestraling of een operatie?
Een uitgebreide vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen wordt meestal behandeld met een operatie of uitwendige bestraling met hormoontherapie. Vaak kun je als patiënt kiezen tussen deze opties. Een belangrijk onderwerp bij deze keuze is het verschil in bijwerkingen. Op dit moment is niet bekend welke behandeling de beste is wat betreft kwaliteit van leven in de jaren na behandeling.
Met dit onderzoek willen we daar achter komen. Ook wordt onderzocht hoeveel mannen tijdens het onderzoek kankervrij blijven en welke behandeling het meest kosteneffectief is. Van ruim 800 patiënten worden klinische en door patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven gegevens verzameld. Bij dit onderzoek zijn 4 prostaatkankernetwerken betrokken en wordt samengewerkt door urologen, radiotherapeuten, onderzoekers en de patiëntenvereniging. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om patiënten en hun partners in de toekomst beter te ondersteunen bij de behandelkeuze.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Radical prostatectomy versus external beam radiotherapy with androgen deprivation therapy for high-risk prostate cancer: a systematic review
Auteur: Berdine L. Heesterman, Katja K. H. Aben, Igle Jan de Jong, Floris J. Pos and Olga L. van der Hel
Magazine: BMC Cancer
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-023-10842-1

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010005
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2022
2031
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K.K.H. Aben PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Integraal Kankercentrum Nederland