Mobiele menu

Higher, faster, better: a study on (cost-) effectiveness of neuromodulation in depression. Is an accelerated intermittent Theta Burst Stimulation protocol compared to standard 10 Hz repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, more (cost-) effective in

Waarom wilt u dit project uitvoeren? Depressie komt veel voor en gaat gepaard met hoge ziektelast, een risico op zelfdoding en hoge kosten voor de maatschappij. Nieuwe behandelmethoden om een depressie sneller en beter te behandelen zijn hard nodig. Welke resultaten hoopt u met dit project te bereiken? Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is zo’n nieuwe behandelmethode, en wij willen onderzoeken of intensieve behandeling gedurende 5 dagen (kosten)effectiever is dan dagelijks TMS gedurende 6 weken. Waarom is dit project belangrijk voor patiënten/cliënten en hun naasten? Meer dan 30% van de mensen met een depressie herstelt niet na meerdere behandelingen met medicatie en/of psychotherapie. Bij hen zal een intensief TMS behandelprotocol mogelijk uitkomst bieden. Hoe gaat u dit project uitvoeren? In 3 jaar worden 108 mensen met een therapieresistente depressie willekeurig toegewezen aan het intensieve of gebruikelijke TMS protocol, het effect wordt 6 maanden opgevolgd.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
10390012110079
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. E. Exel MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc