Mobiele menu

HINTS: Health improvement through nudging techniques

Gezonde eetgewoonten helpen ziekten zoals obesitas en hart- en vaatziekten te voorkomen. Veel Nederlanders hebben echter een ongezond voedingspatroon. Dit is grotendeels het resultaat van automatische, onberedeneerde keuzes voor ongezond voedsel, uitgelokt door een ‘obesogene’ voedselomgeving. In dit project onderzoeken we “nudges”: interventies waarin de automatische processen die een rol spelen in eetgedrag juist benut worden. Nudges passen de voedselomgeving op subtiele wijze aan zodat eetgedrag automatisch en onberedeneerd een gezondere kant op wordt gestuurd. Zo wordt gezonder eetgedrag bevorderd zonder dat dit het individu veel moeite of wilskracht kost, terwijl keuzevrijheid blijft gewaarborgd. In het project 1) identificeren we geschikte nudges, 2) onderzoeken we de psychologische mechanismen die inzicht geven in hoe nudges werken en 3) evalueren we de ethische aanvaardbaarheid en de impact van nudges op het veranderen van eetgedrag en gewoontes op de korte en langere termijn.

Producten

Titel: Who accepts nudges? Nudge acceptability from a self-regulation perspective
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Magazine: PLoS ONE
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260531
Titel: Do nudges make use of automatic processing? Unraveling the effects of a default nudge under type 1 and type 2 processing.
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Magazine: Frontiers in Psychology
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23743603.2020.1808456
Titel: Beyond discrete choices – Investigating the effectiveness of a proximity nudge with multiple alternative options.
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Magazine: Frontiers in Psychology
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01211
Titel: Nudging healthy eating in Dutch sports canteens: A multi-method case study
Auteur: Van Rookhuijzen, M., & De Vet, E.
Magazine: Public Health Nutrition
Begin- en eindpagina:
Titel: The effects of nudges: One-shot only? Exploring the temporal spillover effects of a default nudge
Auteur: Van Rookhuijzen, M., De Vet, E., & Adriaanse, M. A
Magazine: Frontiers in Psychology
Begin- en eindpagina:
Titel: Motivated by default – How nudges facilitate people to act in line with their motivation
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Magazine: Frontiers in Psychology
Begin- en eindpagina:
Titel: The effect of transparency on the temporal spillover effect of default nudges
Auteur: Van Rookhuijzen, M., De Vet, E., & Adriaanse, M.A
Magazine: British Journal of Psychology
Begin- en eindpagina:
Titel: “Snackcultuur voetbalkantine niet te verslaan door nudging”
Link: http://www.foodlog.nl
Titel: De ethiek van het nudgen van voedselkeuzes
Titel: When nudgees become nudgers: Exploring the use of self-nudging to promote fruit intake.
Titel: ‘Onder welke omstandigheden zijn nudges effectief en aanvaardbaar?’
Titel: “Visie: ‘Gezonde nudge werkt niet op elke plek’
Titel: “Nudging healthy eating in Dutch football canteens: A multi-method case study”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: Investigating the role of working memory capacity for the effectiveness of nudging healthy choices
Auteur: Laurens van Gestel and Roy Baumeister
Titel: Examining the effectiveness of a proximity nudge on food choice with different assortment sizes.
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Titel: “Nudges, easy, cheap and effective, are they?”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: “The aftereffect of nudges”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: “Nudges: One hit wonders or a sustainable tool for healthy eating?”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: Nudging healthy choices at the checkout counter - an investigation of effectiveness and acceptability.
Auteur: Laurens van Gestel
Titel: “Nudges: Eendagsvliegen of blijvertjes?”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: Nudging healthy food choices in an online supermarket setting.
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Titel: The ethical issues involved in influencing consumer choice by companies.
Auteur: Eva Groen-Reijman
Titel: The Art of Nudging: Theory and application from a psychological perspective
Auteur: L.C. van Gestel
Titel: Motivated by Default - How nudges facilitate people to act in line with their motivation
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Titel: The psychology of nudging – An investigation of effectiveness and acceptability
Auteur: L.C. van Gestel
Titel: “The aftereffect of nudges”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: Beyond discrete choices - Investigating the effectiveness of a proximity nudge on food choice with multiple alternative options
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Titel: “Hoe verleid ik de consument tot gezonde keuzes?”
Auteur: van Rookhuijzen,M
Titel: Demonstration of nudging food choice at wetenschap - een avond om op te eten.
Auteur: Laurens van Gestel
Titel: Examining the effectiveness of a proximity nudge on food choice with few and many options.
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Titel: Investigating the effectiveness and acceptability of nudging healthy choices at the checkout counter.
Auteur: Laurens van Gestel
Titel: “Nudging, meer dan een éénmalig duwtje in the rug?”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: The psychology of nudging – An investigation of effectiveness and acceptability
Auteur: Van Gestel, L.C
Titel: Social Norms: Can We Use Them to Promote Healthy Eating?
Auteur: Merije van Rookhuijzen
Titel: Social norms: can we use them to promote healthy eating?
Auteur: Merije van Rookhuijzen
Titel: “When nudgees become nudgers: Exploring the use of self-nudging to promote fruit intake”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: Nudging - Hoe verleid ik de consument tot gezonde keuzes?
Auteur: Eva Groen-Reijman en Merije van Rookhuijzen
Titel: Who accepts nudges? A scenario study exploring acceptability of nudges targeting healthy and sustainable eating.
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Titel: “Nudges: One hit wonders or sustainable tools? Exploring the aftereffect of a default nudge promoting prosocial behaviour”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: Nudging in democratic campaigns
Auteur: Eva Groen-Reijman
Titel: “When nudges become nudgers: Exploring the use of self-nudging to promote fruit intake”
Auteur: van Rookhuijzen, M
Titel: Examining the effectiveness of a proximity nudge on food choice with few and many options.
Auteur: Van Gestel, L.C., Adriaanse, M.A., & De Ridder, D.T.D.
Titel: ARPH Dissertation Award 2022
Titel: Nudging for impact: Beyond the immediate effectiveness of nudge interventions promoting healthy food intake
Auteur: Van Rookhuijzen, M.
Titel: The psychology of nudging: An investigation of effectiveness and acceptability
Auteur: Van Gestel, L.C.
Link: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/402808

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
91215012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. E.W.M.L. de Vet
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen