Mobiele menu

A home based approach to the years of Ageing

Happy Ageing richt zich op ICT toepassingen voor senioren. Het systeem bestaat uit de Lifestylemonitor (dagelijkse leefomstandigheden), navigation assistent (oriëntatiehulp) en de personal-assistent (dagelijks functioneren). Happy Ageing doet onderzoek onder senioren in Hongarije, Italië en Nederland. In een Studiefase in 2009, werden interviews gehouden onder 50 senioren en is een focusgroepbijeenkomst gehouden. Het betrof senioren met een chronische ziekte en/of beperking. Het vormde de basis van een prototype. Tijdens de implementatiefase, in september 2010, is over dit prototype een vragenlijst onder 30 senioren afgenomen. De laatste (test)fase van het project vond plaats in mei 2011. In deze fase werd bij een vijf senioren thuis een prototype geïnstalleerd. Gedurende 5 tot 7 dagen leefden deze senioren met het systeem en probeerden het uit. Conclusie: senioren willen een plug en play systeem, bij voorkeur ‘Blokker’-systeem (verkrijgbaar, eenvoudig, betaalbaar en begrijpelijk).

Verslagen


Eindverslag

Het project Happy Ageing heeft een ICT/technologisch systeem ontwikkeld die senioren ondersteunt bij wonen Het systeem heeft drie componenten die getest zijn in een (test)fase van het project in mei 2011. In deze fase werd bij een vijf senioren thuis een prototype geïnstalleerd. Gedurende 5 tot 7 dagen leefden deze senioren met het systeem en probeerden het uit. De senioren werden intensief gevolgd. De Lifestylemonitor richtte zich tijdens de monitoring op een verandering in de dagelijkse leefomstandigheden. De navigation assistent beperkte zich tijdens de monitoring tot hulp om te bepalen waar (in welke ruimte) men zich bevond. De personal-assistent richt zich op het dagelijks functioneren. Het prototype is tot stand gekomen in, voorafgaand aan deze testfase, een studiefase en een prototype fase. In de studiefase werden in Nederland 50 senioren bevraagd in de prototypefase in totaal 30 senioren. Resultaat is een prototype die nog onvoldoende geschikt is voor de markt en om verfijning en verdere ontwikkeling vraagt.
Conclusie: senioren willen een plug en play systeem die hen ondersteund bij het wonen, bij voorkeur een ‘Blokker’-systeem (verkrijgbaar, eenvoudig, betaalbaar en begrijpelijk).

Door de toenemende vergrijzing in Nederland zijn er steeds meer ouderen die problemen ondervinden met hun functioneren in het dagelijks leven. Om ouderen te laten blijven deelnemen aan de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven op peil te houden worden op dit moment voorzieningen ontwikkeld die een toegevoegde waarde hebben. In het kader van Ambient Assist Living is door de Europese Unie een programma opgezet om innovatieve technologische/ICT producten en diensten te ontwikkelen in het licht van de vergrijzing. Dit in samenwerking met 6 Europese partners. Ontwikkeld worden:
- Een op maat gemaakt waarschuwingssysteem/monitor op basis van individuele omstandigheden
- Een soort 'Tom Tom' die de gebruiker de weg wijst in een van te voren bepaalde omgeving
- Een elektronische hulp waardoor de gebruiker geholpen wordt in zijn dagelijks functioneren.
Het project bestaat uit 3 fases:
Fase 1: Inventarisatie problemen en behoeften bij 50 ouderen in Nederland
Fase 2: Eerste prototypes testen in Nederland bij 30 ouderen
Fase 3: 5 proefpersonen worden gevolgd in het gebruik van het ontwikkelde systeem

In 2009 zijn 50 ouderen in Nederland geinterviewd. Deze resultaten zijn teruggekoppeld naar de projecttrekker Italie. Op basis van de gegevens is men van start gegaan met de ontwikkeling van de producten. In de tweede helft van 2010 (start augustus 2010) worden deze producten getest bij 30 ouderen in Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
320100005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Brinkers
Verantwoordelijke organisatie:
KBO-PCOB