Mobiele menu

Horen, Zien en Spreken: gelijkwaardige dialoog met zorgafhankelijke cliënten voor betere kwaliteit van langdurige zorg

Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van wetenschappelijk kwalitatieve (onderzoeks-)methoden waarmee cliënten in alle sectoren van de langdurige zorg op veilige en gestructureerde wijze in staat zijn om feedback op de zorg te geven.

Feedback is essentieel

Om verschillende redenen zeggen cliënten en hun naasten niet altijd wat hun dwars zit, of wat ze ergens van vinden. Vooral wanneer het gaat over hoe iets anders of beter zouden kunnen en waarbij afhankelijkheid een rol speelt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en voor het realiseren van persoonsgerichte zorg is het essentieel dat cliënten van zich laten horen.

Met name de langdurige aard van zorgrelaties beïnvloedt de door de cliënt ervaren kwaliteit van de zorg. En daarmee ook de kwaliteit van leven. Om concrete feedback van cliënten te krijgen is een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en cliënt nodig, waarbij cliënten zich vrij voelen om hun wensen en ervaringen te uiten.

Producten

Titel: Determinants of the quality of care relationships in long-term care: A participatory study
Auteur: Aukelien Scheffelaar, MSc. Netherlands institute for health services research (NIVEL) Radboud University Medical Center, Netherlands   Dr. Michelle Hendriks Netherlands institute for health services research (NIVEL)   Dr. Nanne Bos Netherlands institute for health services research (NIVEL)   Prof. Dr. Katrien G. Luijkx Tilburg University, Netherlands   Prof. Dr. Sandra van Dulmen Netherlands institute for health services research (NIVEL) Radboud University Medical Center, Netherlands
Link: https://www.each.eu/events/conferences/icch-porto-2018/programme/ps7/
Titel: Symposium Client aan zet
Auteur: Aukelien Scheffelaar, Nanne Bos, Mattanja Triemstra
Link: https://www.nivel.nl/nl/agenda/symposium-client-aan-zet
Titel: Kwalitatieve methoden voor het in beeld brengen van de zorgrelatie
Auteur: Aukelien Scheffelaar, Nivel Nanne Bos, Nivel
Link: https://www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/rondes/
Titel: Determinants of the quality of care relationships in long-term care: A participatory study
Auteur: Aukelien Scheffelaar, MSc. Netherlands institute for health services research (Nivel) Radboud University Medical Center, Netherlands Dr. M. Hendriks Netherlands institute for health services research (Nivel) Dr. Nanne Bos Netherlands institute for health services research (Nivel)   Prof. Dr. Katrien G. Luijkx Tilburg University, Netherlands   Prof. Dr. Sandra van Dulmen Netherlands institute for health services research (Nivel) Radboud University Medical Center, Netherlands
Link: https://www.each.eu/events/conferences/icch-porto-2018/programme/ps7/
Titel: Determinants of the quality of care relationships in long-term care - a participatory study
Auteur: Aukelien Scheffelaar, Michelle Hendriks, Nanne Bos, Katrien Luijkx, Sandra van Dulmen
Magazine: BMC Health Services Research
Link: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4195-x
Titel: Protocol for a participatory study for developing qualitative instruments measuring the quality of long-term care relationships
Auteur: Scheffelaar, Aukelien, Hendriks, Michelle, Bos, Nanne, Luijkx, Katrien, van Dulmen, Sandra
Magazine: BMJ Open
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/8/11/e022895.long
Titel: Determinants of the quality of care relationships in long-term care - a systematic review
Auteur: Scheffelaar, Aukelien, Bos, Nanne, Hendriks, Michelle, van Dulmen, Sandra, Luijkx, Katrien
Magazine: BMC Health Services Research
Link: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3704-7
Titel: Toolbox Horen Zien en Spreken
Auteur: Mattanja Triemstra, Aukelien Scheffelaar, Nanne Bos
Link: https://www.nivel.nl/nl/toolbox-hzs

Verslagen


Eindverslag

In het onderzoek zijn met een Delphi onderzoek onder experts per langdurige zorg sector twee kwalitatieve methoden geselecteerd. In totaal zijn er vijf verschillende kwalitatieve methoden geselecteerd, omdat de methode WIEK in twee verschillende sectoren (GZ en GGZ) werd uitgekozen. Met goedkeuring van de ontwikkelaars van de meetmethoden en afstemming met de cliënt-onderzoekers werden de methoden inhoudelijk aangepast om de zorgrelatie tussen cliënt en professional in beeld te brengen. Daarnaast kregen de cliënt-onderzoekers een centrale rol in de uitvoering van de methode. Het doel van de evaluatie was om te bepalen hoe geschikt de kwalitatieve methoden zijn voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van de zorgrelatie tussen cliënt en zorgprofessional samen met cliënt-onderzoekers. Hiervoor zijn de kwalitatieve methoden geëvalueerd op mate van uitvoerbaarheid en bruikbaarheid. Bij de evaluatie is op twee manieren data verzameld: 1. Door betrokken cliënt-onderzoekers, cliënten, professionals en interview-ondersteuners om hun ervaringen met de methode te vragen op verschillende momenten. 2. Met observaties van de onderzoekers bij de uitvoering van de methoden aan de hand van een vooraf opgestelde observatielijst. Daarnaast is bij de evaluatie informatie verzameld over succesfactoren, belemmerende factoren en randvoorwaarden. Uit de uitvoering en evaluatie van de vijf methoden komen als meest geschikte methoden naar voren: • WIEK (GGZ en GZ) • Feedbackgesprek (GGZ) • Luister naar mijn verhaal (VV&T) Deze methoden worden van augustus tot november 2018 uitgetest in de sectoren waar nog geen ervaring met deze methoden is opgedaan. Na het uittesten wordt duidelijk of er een meest geschikte meetmethode is om in de langdurige zorg de zorgrelatie tussen cliënt en professional in beeld te brengen.

Samenvatting van de aanvraag

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van wetenschappelijk kwalitatieve (onderzoeks-)methoden waarmee cliënten in alle sectoren van de langdurige zorg op veilige en gestructureerde wijze in staat zijn om feedback op de zorg te geven.

Feedback is essentieel

Om verschillende redenen zeggen cliënten en hun naasten niet altijd wat hun dwars zit, of wat ze ergens van vinden. Vooral wanneer het gaat over hoe iets anders of beter zouden kunnen en waarbij afhankelijkheid een rol speelt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en voor het realiseren van persoonsgerichte zorg is het essentieel dat cliënten van zich laten horen.

Met name de langdurige aard van zorgrelaties beïnvloedt de door de cliënt ervaren kwaliteit van de zorg. En daarmee ook de kwaliteit van leven. Om concrete feedback van cliënten te krijgen is een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en cliënt nodig, waarbij cliënten zich vrij voelen om hun wensen en ervaringen te uiten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516012506
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL