Mobiele menu

The Hospital Elder Life Programme (HELP) a multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized older patients: efficacy and cost-effectiveness in Dutch health care

Dit onderzoek heeft geen (kosten)effect van het Hospital Elder Life Program (HELP) laten zien op het ontstaan van delieren bij ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Vraag is of het ontbreken van effect wordt beïnvloed door het feit dat er minder delieren voorkomen in de Nederlandse ziekenhuizen of door de gekozen onderzoeksmethodologie. Het HELP-programma is ontwikkeld in de Verenigde Staten en getrainde vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol.

De inzet van getrainde vrijwilligers is nieuw in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Het onderzoek heeft laten zien dat HELP door alle partijen (patiënten, professionals en vrijwilligers) positief ervaren is en van toegevoegde waarde wordt geacht voor de kwaliteit van zorg. Gezien de relatief lage kosten van implementatie als onderdeel van reguliere ziekenhuiszorg en de toenemende groep kwetsbare ouderen in ziekenhuizen is de conclusie dat het implementeren van HELP een positieve bijdrage kan hebben aan de ziekenhuiszorg in Nederland.

Producten

Titel: HELP! Problems in executing a pragmatic, randomized, stepped wedge trial on the Hospital Elder Life Program to prevent delirium in older patients.
Auteur: Heim, N., van Stel, H.F., Ettema, R.G.
Magazine: Trials 18, 220 (2017)
Link: https://doi.org/10.1186/s13063-017-1933-4

Verslagen


Eindverslag

In dit onderzoeksproject zijn de doelmatigheid, kosteneffectiviteit van, en de ervaringen met, het Amerikaanse Hospital Elder Life Program (HELP) in de Nederlandse ziekenhuiszorg onderzocht. Het HELP richt zich op de preventie en behandeling van het delier bij ouderen in het ziekenhuis. In het HELP-programma spelen getrainde vrijwilligers en voor de nurse practitioner Ouderenzorg een belangrijke rol. Het onderzoek is uitgevoerd in drie ziekenhuizen, op in het totaal acht afdelingen. Het onderzoek heeft geen effect laten zien op preventie van het delier ten opzichte van reguliere zorg. Vraag is of het ontbreken van effect voorkomt uit het feit dat er minder delieren voorkomen in de Nederlandse ziekenhuizen of uit de gekozen onderzoeksmethodologie. Het kwalitatieve deel van het onderzoek laat zien dat HELP door alle partijen (patiënten, professionals en vrijwilligers) van toegevoegde waarde wordt geacht voor de kwaliteit van zorg. Gezien de relatief lage kosten van implementatie als onderdeel van reguliere ziekenhuiszorg, de toenemende groep kwetsbare ouderen in ziekenhuizen is de conclusie dat het implementeren van HELP een positieve bijdrage kan hebben aan de ziekenhuiszorg in Nederland.
Doelstelling (en)/ Onderzoeksvraag: Dit onderzoeksproject richt zich op het aantonen van de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van het Amerikaanse Hospital Elder Life Program (HELP) in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Het HELP richt zich op de preventie en behandeling van het delier. Het delier is een acute stoornis in het bewustzijn en is een van de meest voorkomende complicaties bij ouderen tijdens een ziekenhuisopname. De incidentie van het delier tijdens het verblijf in een ziekenhuis ligt tussen de 10 en 40 % voor patiënten van 70 jaar en ouder. Studieopzet: een multiple-baseline multi-centra trial (stepped wedge design). Populatie: oudere ziekenhuispatiënten (70 jaar of ouder; incidentie en secundaire uitkomstmaten) en ziekenhuispersoneel en de vrijwilligers (zorgprocesvragen). Interventie: het HELP-behandelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: - Protocollen gericht op de zes belangrijkste risicofactoren van een delier. - Protocollen zijn gericht op het vroegtijdig herkennen, diagnosticeren, voorkomen en behandelen van een delier tijdens ziekenhuisopname. - HELP verondersteld een fundamentele andere kijk op de organisatie van de zorgorganisatie en zorgprocessen. In het HELP-programma is een centrale rol voor de Nurse Practitioner Ouderenzorg weggelegd (onder meer diagnostiek en opstellen behandelplan voor inzet vrijwilliger) - In aansluiting daarop is de inzet van geschoolde vrijwilligers in de ziekenhuiszorg om persoonlijke en ondersteunende aandacht te geven aan kwetsbare oudere patiënten uniek voor de Nederlandse zorg. - Resultaten uit de Verenigde Staten ondersteunen de (kosten)effectiviteit in het verminderen van de incidentie, de duur en ernst van het delier, de kwaliteit van leven van de patiënt, de duur van het ziekenhuisverblijf, de zorgconsumptie in de periode na ontslag, een positieve beoordeling van het zorgproces door de patiënten, hun familie, de professionals en de vrijwilligers. Data-analyse: kwantitatieve analyses om de (kosten)effectiviteit aan te tonen en kwalitatief om de ervaringen van de vrijwilligers, patiënten en de verpleegkundigen met het HELP-programma in kaart te brengen. Voorlopige resultaten: In oktober 2012 startte de interventie op de eerste twee afdelingen van de twee deelnemende ziekenhuis (Diakonessenhuis Utrecht & Zeist en het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede).Gedurende een periode van 18 maanden start er elke drie maanden per ziekenhuis een nieuwe afdeling, in totaal 8 afdelingen. De training en het HELP-protocol zijn aangepast aan de Nederlandse situatie en de eerste trainingen aan vrijwilligers en de staf van de betrokken afdelingen zijn gegeven. Er is vanuit andere ziekenhuizen veel interesse in de rol van de vrijwilliger zoals in het HELP-programma. Op dit moment (mei 2013) hebben wij nog geen resultaten over de effectiviteit van het programma. Volgens de planning ronden wij de interventieperiode af in de zomer van 2014 en kunnen wij de eerste resultaten presenteren in het winter van 2014/2015.

Kenmerken

Projectnummer:
171202003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Schuurmans
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht