Mobiele menu

How can we best act upon contextual factors that influence mental health in lower socio-economic groups? Insights offered by system dynamics methodologies

Contextuele determinanten, zoals sociaaleconomische omstandigheden, zijn van groot belang voor mentale gezondheid. De relatie tussen deze determinanten en mentale gezondheid is complex: contextuele determinanten interacteren met biologische, psychologische en sociale processen en die interacties kunnen tot vicieuze cirkels leiden. Het ontrafelen van deze complexiteit en het identificeren van aangrijpingspunten voor interventies is noodzakelijk voor het bevorderen van mentale gezondheid. Dat is precies het doel van dit voorstel, waarbij we focussen op de relatie tussen bestaansonzekerheid en depressie. We zullen system dynamics methoden (Causal Loop Diagrams, Group Model Building, System Dynamic Models) gebruiken om: 1. te begrijpen hoe bestaansonzekerheid het risico op depressie verhoogt, en 2. aangrijpingspunten te identificeren voor interventies om depressie te voorkomen. Tenslotte reflecteren we op de meerwaarde van de met deze methoden verkregen inzichten voor beleid en onderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
05550032110014
Looptijd: 33%
Looptijd: 33 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. K. Stronks
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC