Mobiele menu

'Hub, naar buiten!' - Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit 2019

Projectomschrijving

Het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl is een belangrijke uitdaging voor onze samenleving. Het Sportinnovatorcentrum Sport & Vitaliteit heeft als missie om innovaties te realiseren die sport en bewegen weer vanzelfsprekend te maken. In 2019 hebben we dit gedaan door actief nieuwe innovaties aan te jagen in wijken van Eindhoven. Via de inzet van vernieuwende vormen van enquêtering, het organiseren van (creatieve) sessies, en het verzorgen van presentaties heeft het centrum de gebruikers- en klantbehoeften in beeld gebracht, ideeën voor nieuwe innovaties gegenereerd, consortia gevormd en een aantal nieuwe
innovatieprojecten geïnitieerd. Er zijn ook verdere stappen gezet in het inrichten en testen van een datasysteem waarin vitaliteitsdata wordt opgeslagen, bewerkt, geanalyseerd en effectief gevisualiseerd. Deze data wordt gebruikt voor toepassing in beleidsvorming, -uitvoering en effectmonitoring. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de koppeling met Sport Data Valley.

Verslagen


Eindverslag

Het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl is een belangrijke uitdaging voor onze samenleving. Het Sportinnovatorcentrum Sport & Vitaliteit heeft als missie om innovaties te realiseren die sport en bewegen weer vanzelfsprekend te maken. In 2019 hebben we dit gedaan door actief nieuwe innovaties aan te jagen in wijken van Eindhoven.

Via de inzet van vernieuwende vormen van enquêtering, het organiseren van (creatieve) sessies, en het verzorgen van presentaties heeft het centrum de gebruikers- en klantbehoeften in beeld gebracht, ideeën voor nieuwe innovaties gegenereerd, consortia gevormd en een aantal nieuwe innovatieprojecten geïnitieerd.

Er zijn ook verdere stappen gezet in het inrichten en testen van een datasysteem waarin vitaliteitsdata wordt opgeslagen, bewerkt, geanalyseerd en effectief gevisualiseerd.
Deze data wordt gebruikt voor toepassing in beleidsvorming, -uitvoering en effectmonitoring. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de koppeling met Sport Data Valley.

Samenvatting van de aanvraag

Sport en beweeginnovaties voor een vitale maatschappij ! Vitale burgers hebben een hogere kwaliteit van leven, zorgen voor vitalere bedrijven, en leiden tot minder zorgkosten. Het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving. Sport en bewegen spelen hierin een onmiskenbare en cruciale rol. Het Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit heeft daarom als missie om innovaties te realiseren die sport en bewegen weer vanzelfsprekend maken. Het Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit heeft de Brainport regio Eindhoven als thuisbasis en is een partnership van vijf hecht samenwerkende partijen: • InnoSportLab Sport & Beweeg (penvoerder) • Gemeente Eindhoven • Technische Universiteit Eindhoven • Fontys Hogescholen • Cluster Sports & Technology (via stichting Sports & Technology) Het Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit ontwikkelt marktrijpe toepassingen om burgers effectief tot sport en bewegen te verleiden. Dit gebeurt vanuit nieuwe kennis, ideeën en technologieën, en steevast in co-creatie met vraagstellers, eindgebruikers, kennisinstellingen, bedrijfsleven, etc. Een belangrijke asset van het centrum is de stad Eindhoven als grootschalig living lab voor sport en beweeg innovaties (#040Beweegt).Het centrum focust zich op innovaties voor ongebonden sporten in de openbare omgeving, in combinatie met een nadruk op de krachtige rol van data en nieuwe technologieën (Brainport). In 2019 legt het centrum de focus op de ontwikkeling van innovaties voor een beweegvriendelijke openbare ruimte in vier concrete ontwikkelgebieden in de gemeenten Eindhoven en Helmond. Hiervoor organiseren we informatie- en inspiratiebijeenkomsten, en bouwen we actief aan de publiek-private consortia die deze innovaties gaan realiseren. De verkregen nieuwe inzichten, ideeën en innovaties delen we extern via presentaties, lezingen, online publicaties, social media kanalen, etc., waaronder tijdens een aantal grote (inter)nationale bijeenkomsten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001614
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. H.W.W. Bijstebosch
Verantwoordelijke organisatie:
InnoSportLab Sport & Beweeg!