Mobiele menu

HUGO - Collaborative Human&Robot Coaching Framework for Behavior Change

Projectomschrijving

Door vergrijzing en door toename van het aantal mensen met een chronische aandoening zal de zorgvraag sterk toenemen. Er is tevens sprake van een toenemend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Er ligt een kans om met technologische interventies de druk op de zorg te verminderen.
Een interessante kans ligt in de inzet van sociale robotica. In toenemende mate worden sociale robots al ingezet als middel om gedragsverandering te ondersteunen. Juist bij de doelgroep kwetsbare ouderen spreken sociale robots aan – daar waar apps en internettoepassingen vaak niet gebruikt worden, blijken sociale robots succesvol te worden benut.

Dit doorbraak-project heeft als doel een raamwerk te ontwikkelen voor ‘collaborative human&robot coaching’. Hierbij wordt doorgebouwd op het ‘behavior change wheel’ raamwerk, waarbij het onderzoek zich zal richten op de vraag hoe een sociale robot-coach een menselijke coach kan versterken.

Producten

Titel: Wat kan digitale voedingscoach LIZ bij kwetsbare ouderen thuis betekenen in de dieetbehandeling?
Auteur: ir. Karen Kotten-Lips, Femke de Graaf Spikmans Msc, prof. dr. Marian de van der Schueren, dr. ir. Martijn Vastenburg, drs. Anja de Kruif
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek
Titel: Identifying design opportunities for digital collaborative coaching interventions:
Auteur: Janna, J.W., Alberts; Martijn, M.H., Vastenburg; Wijnand, W.A. IJsselsteijn
Magazine: Journal of Robotics

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Door vergrijzing en door toename van het aantal mensen met een chronische aandoening zal de zorgvraag sterk toenemen. Er is tevens sprake van een toenemend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Er ligt een kans om met technologische interventies de druk op de zorg te verminderen. Een interessante kans ligt in de inzet van sociale robotica. In toenemende mate worden sociale robots al ingezet als middel om gedragsverandering te ondersteunen. Juist bij de doelgroep kwetsbare ouderen spreken sociale robots aan – daar waar apps en internettoepassingen vaak niet gebruikt worden, blijken sociale robots succesvol te worden benut. In bestaande projecten met sociale robots wordt de communicatie tussen de eindgebruiker en de robot als uitgangspunt genomen. Communicatie met bijvoorbeeld de zorgprofessional, of met andere actoren in het netwerk van de oudere, vallen buiten de scope. Bij gedragsverandering en therapie blijkt juist de betrokkenheid van de actoren in het netwerk een centrale rol te spelen. Er is echter weinig tot niets bekend over de vraag hoe een sociale robot in samenwerking met menselijke actoren in het netwerk van een patiënt de gewenste gedragsverandering voor elkaar kan krijgen. Dit doorbraak-project heeft als doel een raamwerk te ontwikkelen voor ‘collaborative human&robot coaching’, waarbij de robot samen met andere actoren bijdraagt aan de gewenste gedragsverandering. Hierbij wordt doorgebouwd op het ‘behavior change wheel’ raamwerk, waarbij het onderzoek zich zal richten op de vraag hoe een sociale robot-coach een menselijke coach kan versterken. In het project wordt voedingsproblematiek bij kwetsbare ouderen als carrier voor het onderzoek gebruikt. Projectpartners hebben de kennis en ervaring om voedingsinterventies aan te passen op de sociale robot, deze interventies te toetsen in de praktijk. De kennis die in dit project wordt vergaard, kan later eenvoudig worden toegepast in andere domeinen waar gedragsverandering en coaching centraal staan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. W.A. IJsselsteijn
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Eindhoven