Mobiele menu

Huid in de Klas

Projectomschrijving

Huid in de klas: leer kinderen meer over de huid
Huidpatiënten Nederland (HPN) ontwikkelt samen met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) een lespakket om kennis over de huid en begrip voor huidaandoeningen te vergroten bij kinderen van 8-12 jaar. Het lespakket bestaat uit een leskoffer voor in de klas en een online leeromgeving via een website. Er worden zowel nieuwe als bestaande leermiddelen van patiëntenverenigingen gebruikt, zoals een kwartet, een spreekbeurtpakket, een online game en video’s met uitleg en ervaringsverhalen.

Kinderen leren over de huid en over huidaandoeningen die iedereen kunnen overkomen zoals waterpokken, wratten en huidkanker. Wanneer kinderen begrijpen hoe de huid werkt, hoe huidaandoeningen ontstaan en hoe je de huid verzorgt, maken we de stap naar chronische huidaandoeningen. Wat is de oorzaak van een chronische huidaandoening zoals eczeem of psoriasis? Hoe verzorg je jezelf, en welke impact heeft een chronische huidaandoening?

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Huidpatiënten Nederland wil samen met haar lidverenigingen en samen met leerkrachten en huidprofessionals een leskoffer gaan maken voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De leskoffer zal een huidafbeelding hebben en deze zal gevuld zijn met 6 items (digitaal en functioneel, bijvoorbeeld huidkwartet) waarmee een kind het functioneren van de huid enerzijds en het hebben van een huidaandoening anderzijds kan uitleggen aan medeleerlingen. Lidverenigingen van Huidpatiënten Nederland krijgen regelmatig de vraag om materialen waarmee kinderen op school uit kunnen leggen over hun huidaandoening. Met vereende krachten willen deze verenigingen samen een lespakket ontwikkelen, waarmee kinderen op een passende manier over hun aandoening op school kunnen praten. Ook kan uitgelegd worden hoe een huid in het algemeen werkt, deze basiskennis is beperkt maar wel nodig om een huidaandoening te begrijpen. Ook op de website Huidhuis.nl komt regelmatig de vraag om lesmateriaal binnen. Huidprofessionals krijgen deze vragen ook. Kinderen worden soms buitengesloten of gepest vanwege hun afwijkende uiterlijk. Informatie over de aandoening middels het door ons te ontwikkelen lespakket kan vooroordelen wegnemen of uitleggen. De schoolperiode is belangrijk voor sociale inclusie en het leren omgaan met de aandoening. Ieder kind maakt één of meerdere huidaandoeningen door. Een chronische aandoening geeft ook chronische klachten. Kinderen zijn gelijk, maar ook op sommige punten anders wanneer zij langdurige huidproblemen hebben. Wellicht ruiken ze anders door de zalf, zien ze er net iets anders uit of verzuimen ze vaker. Wij willen, met een start in regio Amersfoort omdat daar al enige kinderen met een huidaandoening bij scholen en schoolbesturen bekend zijn, een lespakket maken en uitrollen. Eerst in Amersfoort, later in geheel de provincie Utrecht. De producten die door ons en de deelnemende verenigingen worden ontwikkeld, kunnen in een latere fase in heel Nederland en ook daarbuiten worden ingezet. Deze producten kunnen ook door huidprofessionals worden ingezet bij de uitleg over het leven met een chronische huidaandoening. Kinderen en hun ouders zijn daarbij gebaat. We werken samen met kinderen met huidaandoeningen, ouders van deze kinderen, huidprofessionals, onderwijzend personeel, besturen van scholen en de Under Your Skin Foundation, een stichting die zich inzet voor verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een huidaandoeningen. Kinderen zullen zitting nemen in een junior adviesraad. We willen ook toetsen bij hun ouders. Volwassenen kunnen natuurlijk heel goed bepalen wat voor kinderen leuk zou kunnen zijn, uiteindelijk zijn de kinderen en hun ouders ervaringsdeskundigen. We zullen in fasen werken, rekening houdend met de lange schoolvakantie in de zomer willen we beginnen in de maand april 2020, zodat we ook één volledig schooljaar kunnen gebruiken. Het project duurt 18 maanden en zal bij benadering € 90.000 kosten. We zullen inventariseren wat er aan bestaande producten is, dit aanbod gaan we analyseren. We vragen op scholen wat aansluit bij lesmethoden en we vragen toestemming aan schoolbesturen om het aanbod te implementeren: aanbod wat zal bestaan uit bestaand en nieuw te maken voorlichtings- en spelmateriaal. Wij zullen steeds aansluiten bij de praktijk, dat is de kracht van dit voorstel. We zullen aansluiten bij het nu en dus ook werken met digitale en interactieve materialen. Wij vragen daarvoor imput middels een Hackaton bij Hogeschool in Holland. Zo houden we de kosten beperkt. Huidpatiënten Nederland wil middels dit project bijdragen aan het vergroten van de eigen regie en het sociaal welbevinden van kinderen met een huidaandoening en hun familie.

Kenmerken

Projectnummer:
742005007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. van der Geugten - de Lang
Verantwoordelijke organisatie:
Huidpatiënten Nederland