Mobiele menu

Huidige kennis, gebruik en kennishiaten van generieke Patient Reported Outcome Measurements bij (toekomstige) verpleegkundigen, patiënten en (toekomstige) artsen: een implementatie advies

Steeds vaker krijgen patiënten voor een afspraak in het ziekenhuis een uitnodiging om vragenlijsten over kwaliteit van leven in te vullen. Helaas blijkt dat niet alle patiënten deze vragenlijsten invullen, maar ook dat zorgverleners deze niet altijd gebruiken in de spreekkamer. Dit leidt tot de vraag of zorgverleners en patiënten genoeg kennis hebben om met deze, relatief nieuwe, vorm van informatie om te gaan.

Doel

In dit project werd, door middel van interviews en vragenlijsten, een advies genereerd met als doel de kennis over, het draagvlak voor en gebruik van deze vragenlijsten bij zowel de patiënt als de (toekomstige) zorgverlener te vergroten.

Resultaten

Er zijn 4 belangrijke thema’s waar op gelet moet worden tijdens het invoeren van de vragenlijsten:

  1. Zorg dat zorgverleners ontlast worden
  2. Motiveer en ondersteun de patiënt
  3. Start gelijktijdig met algemene vragenlijsten en ziekte-specifieke vragenlijsten
  4. Zorg dat alle (toekomstige) zorgverleners voldoende geschoold worden.

Kenmerken

Projectnummer:
05160472210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A.S. Huberts MD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe kernset generieke PROMs

Hoe kun je de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toepasbaar maken voor de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen? We financieren 7 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.