Mobiele menu

Huisarts en wijkverpleegkundigen in Osdorp-Midden, Amsterdam

In Amsterdam Osdorp Midden werkten 2 wijkverpleegkundigen (1,6 fte) nauw samen met huisartsen binnen gezondheidscentra.

Doel

De natuurlijke samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige herstellen en zo patiënten beter te helpen.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen richtten zich in het bijzonder op kwetsbare ouderen, bewoners met een lage opleiding en een laag inkomen, migranten, zorgmijders en probleemgezinnen. Vanuit de samenwerking met de huisarts wilden zij problemen vroegtijdig opsporen. Ze waren een toegankelijk aanspreekpunt voor patiënten en gingen ook ongevraagd naar hen toe. Een 2e stap was het coördineren van de zorg- en hulpverlening en het ontwikkelen van een goed aanbod vanuit wonen, zorg en welzijn. Dit laatste vraagt een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en diensten. Daarin vervulden de wijkverpleegkundigen een verbindende rol.

Verslagen


Eindverslag

Mensen vinden het vaak moeilijk een probleem te onderkennen of om hulp te vragen. Soms weten ze niet eens dat er hulp bestaat voor hun probleem. Voor zorgverleners is het niet altijd duidelijk hoe het de kwetsbaren thuis vergaat. Dan is de wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel hét startpunt om daarover in gesprek te raken. In de wijk Amsterdam Osdorp-Midden wonen relatief veel laag opgeleiden, kinderen en ouderen. Deze sociodemografische opbouw zien wij terug in de samenstelling van de patiëntenpopulatie van de SAG gezondheidscentra in het gebied. Om de kwetsbare doelgroep met (kans op) langdurige gezondheidsproblemen beter te bereiken, werken twee wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel vanuit de beide SAG gezondheidscentra: de één met als belangrijkste aandachtsgebied volwassenen, de ander met aandachtsgebied jeugd en gezin. De wijkverpleegkundigen gaan af op signalen van onder andere huisartsen, scholen, thuiszorgorganisaties, wijkbewoners, welzijnwerkers, etc. Ze bezoeken mensen thuis en voor kinderen is er een speciaal middagspreekuur. Zij ondernemen direct actie, coördineren zorg waar nodig en bieden ondersteuning bij het zelf beter om leren gaan met de eigen gezondheidsproblemen of die van een gezins- of familielid. De wijkverpleegkundigen zijn eenvoudig te bereiken via het SAG gezondheidscentrum De Vaart (www.gzc-devaart.nl).

Kenmerken

Projectnummer:
206010047
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Koggel
Verantwoordelijke organisatie:
SAG-Amsterdam
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.