Hunted

Projectomschrijving

Hope-XXL-Hunted.fun. Gaaf iets doen wat ik zelf leuk vind, waar ik kan laten zien wat ik kan maar ook nieuwe skills leer. Jongeren hebben het Outdoor spel Hunted georganiseerd. Door het spel eerst samen te spelen leerde zij de ins en outs van het spel en ontdekte zij de organisatie en begeleidingsbehoefte. Zij behaalde het certificaat Hunted trainer door deel te nemen aan skills trainingen: werven deelnemers, samenwerken, begeleiden/leiden van een groep, en communicatie. De opgedane vaardigheden konden zij tijdens het organiseren en spelen van het spel toepassen. Het team ging aan de slag
om jong en oud in beweging te krijgen. Dit is gelukt! Dat de inzet van de jongeren zoveel plezier opleverde bij andere gaf de jongeren het gevoel dat ze nuttig waren. De waardering werd bevestigd met het omarmen van het initiatief door een lokale organisatie als alternatief voor het wegvallen van de jaarlijkse zomerafsluiting “Westervoort in Beweging.” Het team heeft de Hunted Cup georganiseerd. Teams van diverse leeftijden hebben gestreden om de Hunted Cup. De deelnemende teams bestaan uit diverse leeftijden en waren afwisselend boef of politie. Binnen een speelveld moest de boef uit handen van de politie blijven. Per team werd gebruikt gemaakt van een telefoon waarop het speelveld zichtbaar was. Via de app kregen de deelnemende teams opdrachten. Dit onder begeleiding van de MDT Hunted
Instructeurs. Er is met succes een alternatief geboden voor de leegte die is ontstaan door corona en de zomerstop met het stilvallen van verenigingsactiviteiten en de bijbehorende ontmoeting. De inzet van de
jongeren heeft ertoe geleid dat er passend binnen de corona maatregelen een aanbod is voor vermaak, ontmoeting, en beweging. Dit door in de buitenlucht op meerdere momenten in de week deze activiteit mogelijk te maken waar alle leeftijden, verenigingen en organisaties onbeperkt aan deel kunnen nemen. De succes ervaring heeft een positief effect op de jongeren, zij voelen zich gewaardeerd en nuttig dit droeg bij aan het zelfvertrouwen. Dit zorgde voor toenemende motivatie en gaf een boost aan hun inzet. Hunted wordt voortgezet.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Jongeren gaan Hunted organiseren en worden opgeleid tot Hunted instructeurs en begeleiders. Hunted is een populair programma onder jongeren. De outdoor variant van het spel kan gespeeld worden in Westervoort en Duiven. Tijdens de beperkingen (Coronapandemie) jongeren fysiek en mentaal in beweging brengen. Dit moet bijdragen aan het doorbreken van het isolement van jongeren En een positieve impuls geven aan het welzijn van de jongeren. En het verminderen van de problematiek ontstaan door verveling. Dit doen we door 40 jongeren in het tijdsbestek van 12 weken de organisatie op te laten zetten van het spel Hunted en ze op te leiden tot Hunted instructeur en begeleider, om vervolgens 200 jongeren te begeleiden in het spelen van het spel. Jongeren worden gefaciliteerd om zelf in actie te komen en een activiteit voor mede jongeren te organiseren. Ze leren van elkaar om binnen het project team ieders kracht te zien en te gebruiken. De begeleiding stimuleert de jongeren om zich te ontwikkelen door een taak op te pakken waar ze minder goed in zijn. Het Beweegteam en team BOSS en jongerencoach MDT zullen de desbetreffende jongeren hierin ondersteunen en begeleiden. De organiserende jongeren en deelnemers aan de activiteit worden beide uitgedaagd op diverse fronten fysiek, mentaal, sociaal, creatief, digitaal. Met dit initiatief doorbreken wij de passiviteit bij jongeren, bestrijden wij de negatieve effecten door verveling.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085080
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Huuskes
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Westervoort