Mobiele menu

HW doet!

MDT HW Doet, Hoeksche Waard

MDT-reis in Hoeksche Waard
Stichting Werkshop is in Rotterdam Zuid en in Dordrecht al actief met MDT-projecten. Vanuit deze projecten hebben we veel kennis en ervaring mogen opdoen. Daarom hebben we ervoor gekozen om a.d.h.v. de wensen en behoeftes van de jongeren, activiteiten op te zetten.

Trainingen & coaching
De jongeren kregen individuele coaching om te polsen hoe het met de jongeren ging. Gedrag die tijdens de activiteiten naar voren kwam werd ook besproken tijdens deze gesprekken en ook vooral hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Coaching hebben wij formeel d.m.v. gesprekken gedaan maar ook grotendeels door informeel tijdens bijvoorbeeld auto ritten of tijdens een taalmaatje. De coaches zijn zelf ook rond dezelfde leeftijdscategorie en kunnen goed levelen met de jongeren. Jongeren die ondersteuning nodig hadden bij het vinden van een bijbaantje zijn direct of indirect verder geholpen met het vinden van een passende baan. Zo hebben we ons netwerk ingezet om werk te vinden en zijn we meegegaan naar de kennismakingsgesprekken. Bovendien hebben we ook trainingen gegeven om in te spelen op de ontwikkeling van de jongeren. Trainingen over verschillende onderwerpen zijn gegeven, denk aan het vinden van een passende stageplek of hoe je een CV moet maken. Ook trainingen over soft skills, schoolsystemen, hoe te solliciteren en empowerment trainingen vielen goed in de smaak.

Taalondersteuning
Aangezien een deel van onze jongeren nog recentelijk in Nederland verblijft, zijn ze nog bezig met hun taalverwerving. Voor deze jongeren hebben we informele taallessen en taalcafés ingezet. Bovendien hebben we ook taalmaatjes gecreëerd; MDT’ers die de taal goed beheersen hielpen andere MDT’ers 1 op 1 met hun taal. Dit was naast het verwerven van de taal ook goed voor hun sociale netwerken.

Giving back
Onze vrijwilligersacties bestond uit verschillende activiteiten. MDT jongeren die zich inzetten voor elkaar, zoals bijvoorbeeld een taalmaatje. Daarnaast hebben de jongeren zich ingezet om dames te leren fietsen. Ook hebben we via de RAD prikstokken en vuilniszakken gekregen om de buurt schoon te houden, dat hebben we ook meerdere malen gedaan.

Sportactiviteiten
Veel jongeren gaven aan niet lekker in hun vel te zitten doordat veel sportactiviteiten (vanwege de corona-maatregelen) op pauze zijn gezet. We hebben verschillende sportmiddagen gehad;
voetbalclinics, voetbaltoernooien, boksclinics, bootcampclinic en basketbalclinics. Fun days/uitjes: we merkten op dat veel jongeren behoefte hadden om er even tussenuit te gaan. We hebben daarom verschillende ‘Fun Days’ georganiseerd waarbij we doelden op verbinden en ontwikkelen. Zo hebben we bijvoorbeeld een tour in Rotterdam gedaan om de geschiedenis van de stad te leren kennen en ook om nieuwe plekken en zelfs nieuwe woordjes te leren. Ook zijn we naar Scheveningen gegaan en hebben we met de jongeren eerst het strand opgeruimd en hebben we daarna samen gezwommen. Ook hebben we spelletjes avonden gehouden, waarbij informatieve (taal)spellen zich afwisselde met digitale games. Voor de dames hebben we meerder malen aparte activiteiten gehouden om in te spelen op bepaalde
vragen. We hebben het gehad over vrouwenrechten in Nederland en hebben een keer een schoonheidsspecialiste over de vloer gehad die dames een clinic gaf over lichamelijke verzorging etc.

MDT Mix-up
Aangezien de Werkshop momenteel meerdere MDT-projecten draait, was het de insteek om de MDT’ers van verschillende locaties in contact te laten komen met elkaar. Dit hebben we gedaan door
gezamenlijke activiteiten op te zetten, zoals de tour door Rotterdam. Bovendien hebben we een MDT mix-up evenement gehouden bij onze locatie op Rotterdam Zuid, waarbij wij een quiz hebben gedaan
over feitjes van verschillende culturen. Zo gingen de jongeren met elkaar in gesprek en leerden ze elkaar kennen.

Sociale impact
HW Doet heef t de jongeren in de Hoeksche Waard een plekje gegeven om hunzelf te zijn. Jongeren met verschillende achtergronden zijn in contact gekomen met elkaar. Veel jongeren die tijdens de
corona-crisis gevestigd zijn in deze regio gaven aan extreem eenzaam te zijn. Doordat ze nieuw zijn en er weinig tot geen activiteiten waren tijdens de corona-crisis, zijn veel jongeren geïsoleerd geraakt.
Dit merkten wij aan het begin van het traject direct op. De jongeren kwamen d.m.v. MDT dichter bij elkaar en er zijn hier ook vriendschappen uit ontstaan. De jongeren hebben zich ook gefocust op hun eigen talentontwikkeling. Door middel van verschillende trainingen, activiteiten en coachgesprekken hebben de jongeren stappen gezet in hun ontwikkeling. Ontwikkeling op het gebied van soft skills, zelfredzaamheid, fysiek actiever worden, Nederlandse taal, netwerk vergroten en nog veel meer.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. M. Zarrinphaker
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Hoeksche Waard