Mobiele menu

Hyperoxia: too much of a good thing?

Samenvatting na afronding

Buitenlucht bevat 21% zuurstof, maar in het ziekenhuis is het mogelijk lucht met pure zuurstof toe te dienen. Ondanks het frequente gebruik van zuurstof in het ziekenhuis zijn veel artsen zich niet bewust van de mogelijke negatieve effecten van teveel zuurstof op de bloedsomloop, met name vaatvernauwing.
Ernstig zieke patiënten op de Intensive Care (IC) zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vaatvernauwende effecten van zuurstof, waardoor doorbloeding en zuurstoftoevoer naar de organen kunnen afnemen. Anderzijds is zuurstof natuurlijk essentieel voor het lichaam. De optimale balans tussen te weinig en te veel zuurstof, dus de beste strategie voor zuurstoftoediening, is onbekend.

Resultaten

Bij patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergingen waren matig verhoogde zuurstofconcentraties in het bloed tijdens en na de operatie niet beter of slechter dan normale waarden. De resultaten bij patiënten die opgenomen waren met een ernstige ontstekingsreactie, bijvoorbeeld door infectie of een ernstig ongeval, volgen binnenkort.
 

Samenvatting bij start

Buitenlucht bevat 21% zuurstof, maar in het ziekenhuis is het mogelijk lucht met pure zuurstof toe te dienen. Ondanks het frequente gebruik van zuurstof in het ziekenhuis zijn veel artsen zich niet bewust van de mogelijke negatieve effecten van teveel zuurstof op de bloedsomloop, met name vaatvernauwing.

Ernstig zieke patiënten op de Intensive Care (IC) zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vaatvernauwende effecten van zuurstof, waardoor doorbloeding en zuurstoftoevoer naar de organen kunnen afnemen. Anderzijds is zuurstof natuurlijk essentieel voor het lichaam. De optimale balans tussen te weinig en teveel zuurstof, dus de beste strategie voor zuurstoftoediening, is onbekend.

We onderzoeken dit in twee groepen IC-patiënten: mensen die een operatie aan de kransslagaders ondergaan en mensen die opgenomen zijn met een ernstige ontstekingsreactie, bijvoorbeeld door infectie of een ernstig ongeval. Het onderzoek moet uitwijzen welke strategie van zuurstoftoediening de beste uitkomsten geeft.


Meer informatie

Producten

Titel: Moderate hyperoxic versus near-physiological oxygen targets during and after coronary artery bypass surgery, a randomized comtrolled trial.
Auteur: B. Smit, Y.M. Smulders, M.C. de Waard, C. Boer, A.B.A Vonk, D. Veerhoek, S. Kamminga, H.J.S. de Grooth, J.J. García-Vallejo, R.J.P. Musters, A.R.J. Girbes, H.M. Oudemans - van Straaten, A.M.E. Spoelstra - de Man
Magazine: Critical Care

Verslagen


Eindverslag

Buitenlucht bevat 21% zuurstof, maar in het ziekenhuis is het mogelijk lucht met pure zuurstof toe te dienen. Ondanks het frequente gebruik van zuurstof in het ziekenhuis zijn veel artsen zich niet bewust van de mogelijke negatieve effecten van teveel zuurstof op de bloedsomloop, met name vaatvernauwing. Ernstig zieke patiënten op de Intensive Care (IC) zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vaatvernauwende effecten van zuurstof, waardoor doorbloeding en zuurstoftoevoer naar de organen kunnen afnemen. Anderzijds is zuurstof natuurlijk essentieel voor het lichaam. De optimale balans tussen te weinig en te veel zuurstof, dus de beste strategie voor zuurstoftoediening, is onbekend.
Doel: In 2 ICU-populaties (patienten die een operatie aan de kransslagadren ondergaan en patienten met een ernstige ontstekingsreactie) hebben wij het verschil in effect van laag-normale t.o.v. normaal- matige verhoogde zuurstofstreefwaarden in het bloed onderzocht.
Studie opzet:
Studie I: monocenter RCT (n = 50)
Aan patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergaan wordt veel zuurstof toegediend gedurende de tijd aan de hart-longmachine(HLM). We hebben de standaardprocedure (streef PaO2 gedurende hartlongmachine 200 – 220, postoperatief 130-150 mmHg) vergeleken met lagere (vrijwel normale) streefwaarden (gedurende hartlongmachine 130-150mmHg, postoperatief 80 - 100 mmHg).
Studie II: : multicenter RCT (n=400)
We hebben een heterogene groep ICU-patiënten geselecteerd met een ernstige ontstekingsreactie: Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), bijvoorbeeld door infectie of een ernstig ongeval. De optimale PaO2 is extra relevant in deze patiënten omdat optimale doorbloeding cruciaal is, maar theoretisch zou de door hoge zuurstof veroorzaakte vaatvernauwing ook gunstig kunnen zijn voor met door SIRS veroorzaakte vaatverwijding. We zullen een streef PaO2 van 120 mmHg vergelijken met een streef PaO2 of 75 mmHg met betrekking tot orgaanfalen, bloedcirculatie, zuurstofradicalen en overleving.
Resultaten:
Studie I:
In de periode tussen november 2013 en mei 2015 werden 404 patiënten gescreend. 57 patiënt gaven informed consent voor deelname aan de studie. 7 patiënten werden geëxcludeerd voor de start van het studie protocol door wijzigingen in het operatie programma. De overgebleven 50 patiënten, 25 in elke arm, voltooiden het studie protocol en werden geincludeerd in de intention-to-treat analyse.
De tijdsgewogen zuurstofwaarden zowel aan de hartlongmachine als gedurende de IC-opname waren duidelijk hoger in de hoge vergeleken met de lage groep. Er was geen verschil in schade aan het hart gemeten via de hartenzymen na een operatie aan de kransslagaders bij patiënten die (vrijwel) normale zuurstofstreefwaarden hadden vergeleken met patiënten met matige verhoogde zuurstofstreefwaarden. Er was tevens geen verschil tussen beide groepen in nierfunctie, zuurstofradicalen, aantal te lage zuurstofwaarden en lactaatspiegels in het bloed.
Studie II:
De resultaten bij patiënten die opgenomen waren met een ernstige ontstekingsreactie, volgen binnenkort.
Conclusies:
Studie I: Bij patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergingen waren matig verhoogde zuurstofconcentraties in het bloed tijdens en na de operatie niet beter of slechter dan normale waarden wat betreft opgelopen hartschade, nierfunctie en productie van zuurstofradicalen.
Studie II: Volgt binnenkort.

Ondanks het wijdverbreide gebruik van zuurstof in het ziekenhuis, zijn veel artsen zich niet bewust van de negatieve effecten van verhoogde zuurstofconcentratie in het bloed (hyperoxie) op hart- en bloedvaten. Patiënten op de Intensive Care (ICU) hebben vaak orgaanschade en zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vaatvernauwende effecten van hyperoxie, die zuurstoftoevoer en de doorbloeding van de organen zelfs kunnen doen afnemen. The optimale zuurstofdruk (PaO2) in het bloed is onbekend en er zijn geen richtlijnen. Wij gaan 2 ICU populaties onderzoeken. Studie I: gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) in 1 centrum. Aan patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergaan wordt veel zuurstof toegediend gedurende de tijd aan de hart-longmachine(HLM). We gaan de standaardprocedure (streef PaO2 gedurende HLM 200 – 220, postoperatief 130-150 mmHg) vergelijken met lagere (vrijwel normale) streefwaarden (gedurende HLM 130-150mmHg, postoperatief 80 - 100 mmHg). We zullen de veiligheid van lagere zuurstofstreefwaarden onderzoeken en het effect op schade aan het hart, bloedcirculatie, microcirculatie, zuurstofradicalen en orgaanschade. Study II: : RCT in 3 centra (n=400) We zullen een heterogene groep ICU-patiënten selecteren met Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). De optimale PaO2 is extra relevant in deze patiënten omdat optimale doorbloeding cruciaal is, maar theoretisch zou de door hyperoxie geïnduceerde vaatvernauwing ook gunstig kunnen zijn voor met door SIRS geïnduceerde vaatverwijding. We zullen een streef PaO2 van 120 mmHg vergelijken met een streef PaO2 of 75 mmHg met betrekking tot sequential organ failure assessment (SOFA) score, bloedcirculatie, microcirculatie, zuurstofradicalen en mortaliteit.

Kenmerken

Projectnummer:
836031007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. Y.M. Smulders
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc