Mobiele menu

Hyperoxic vasoconstriction: a systemetic review of underlying mechanisms

Projectomschrijving

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Beademen met verhoogde zuurstofconcentraties is niet alleen schadelijk voor de longen, maar kan door verhoogde zuurstofconcentraties in het bloed (hyperoxie) ook vaatvernauwing geven. Dit kan dedoorbloeding van de organen verminderen, hetgeen juist bij beademde Intensive Care patiënten met orgaanfalen onwenselijk is. In deze systematische review, willen we alle preklinische studies analyseren die zowel de mate van als de onderliggende mechanismen van vaatvernauwing veroorzaakt door hyperoxie bestudeerd hebben. ‘Synthesis of Evidence’ helpt hierbij om alle relevante artikelen te verzamelen, de kwaliteit van de studies te beoordelen, de meest relevante data te extraheren en een meta-analyse te verrichten. Tot op heden zijn er enkele klinische reviews over hyperoxie geschreven en een preklinische review over de effecten van hyperoxie na reanimatie.Ofschoon er veel onderzoek is gedaan naar hyperoxie-geïnduceerde vaatvernauwing, ontbreekt eengoed overzichtsartikel. Dit is wel zeer relevant, omdat het onnodig dierexperimenteel kan voorkomen en het toekomstige onderzoek beter kan sturen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hyperoxie komt frequent voor bij beademde patiënten. Het kan vasoconstrictie veroorzaken, waardoor de orgaanperfusie kan verminderen, hetgeen juist bij beademde Intensive Care patiënten met orgaanfalen onwenselijk is. In deze systematische review willen we graag al het preklinische onderzoek naar de mate van en de onderliggende mechanismen van hyperoxie-geïnduceerde vasoconstrictie in kaart brengen. Hiervoor willen we al het in vivo, ex vivo en in vitro onderzoek dat hiernaar gedaan is bestuderen. De diversiteit van de in-vivo studies is erg groot, met kleine aantallen, meerdere interventies en vaak tegenstrijdige resultaten. Wat de ex-vivo en in-vitro studies betreft lijken diverse GSPC kwaliteitscriteria zoals omgevingstemperatuur waar de dieren in leven, grootte van de kooi, voeding, water en acclimatisatieperiode na transport van minder belang. Dit maakt het moeilijk de resultaten goed op kwaliteit te beoordelen en te interpreteren. De ondersteuning van ‘Synthesis of Evidence’ is zeer welkom voor het vinden van alle relevante literatuur, het beoordelen en stroomlijnen van de vele in-vivo, ex-vivo en in-vitro artikelen, het opzetten van aangepaste kwaliteitscriteria voor het beoordelen van de studies en het extraheren van en overzichtelijk weergeven van de juiste data.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024107
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M.E. de Man
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc