Mobiele menu

Hypnotherapy through self-exercises in children with functional abdominal pain in primary care

Een huisarts ziet vaak kinderen met buikklachten. Vaak gaat het om functionele buikpijn en is er geen organische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat zelfhypnose als thuisbehandeling de buikpijn verminderde bij 75% van de kinderen. De kinderen gingen meer naar school, hadden een betere kwaliteit van leven en hoefden minder vaak naar de arts. Dit onderzoek is gedaan bij kinderen in het ziekenhuis, maar nog niet bij kinderen in de huisartsenpraktijk.

Wij onderzoeken of zelfhypnose als thuisbehandeling de buikpijn kan verminderen bij kinderen die bij de huisarts komen met functionele buikpijn of het prikkelbare darmsyndroom. Wij vragen 200 kinderen om mee te doen aan de studie. De helft van de kinderen krijgt de gebruikelijke zorg van de huisarts plus zelfhypnose en de andere helft krijgt alleen de gebruikelijke zorg. We verwachten dat door zelfhypnose er na 12 maanden minder kinderen met langdurige buikpijn zullen zijn en dat er minder kinderen naar het ziekenhuis worden verwezen.

Producten

Titel: Nieuw onderzoek naar zelfhypnose bij kinderen met buikpijn
Auteur: Ilse Ganzevoort
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12445-021-1030-5

Kenmerken

Projectnummer:
852002035
Looptijd: 88%
Looptijd: 88 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. G.A. Holtman
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen